C- İnternet Sözlüğü

Usta 06 Eylül 2009 0

 

Cache

Talihsiz bir çeviriyle ön bellek dense de, bunun bellekle hiçbir ilgisi yoktur. İnternet bağlamında cache, internet’te gezinirken ziyaret edilen sayfaların kullanıcının hard diskine kaydedilmiş olan kopyalarıdır. Arama motorları bağlamında ise bu, web sayfalarının arama motorunun veritabanında bulunan kopyalarıdır. Örneğin Google bu kopyaların kullanıcı tarafından izlenmesine izin verir. Bu veri tabanlarındaki sayfa kopyaları güncel olabileceği gibi, olmayabilir de…

Cgi

C.G.I (Common Gateway Interface), Server’daki yazılımlar ile server yazılımlarının iletişimde bulunmalarını sağlayan kurallar setidir. Ortak Ağ Geçidi Arayüzü, web sunucusunda arka planda çalışan komut kümeleri veya uygulamalar hazırlayan programcılar için bir arayüzdür. Bu komut kümeleri, belki bir kullanıcının girişine veya veritabanındaki bilgilerin arayışına yanıt olarak gezinen metin ve diğer türde veriler oluşturabilirler.

Character Entity

Standart olmayan karakterler de HTML sayfaları içinde yer alabilir. Böyle karakterler (veya karakter katarları) bir “&” işareti ve “:” işareti arasına yazılır.

Click

Her bir tıklamanın, bir kullanıcının bir reklama veya listeye tıkladığı ve bir web sitesine taşıdığını gösteren arama motorudur. Dolayısıyla, bir reklamın tıklanması bir başarı ya da web sitesine gelen bir ziyaretçi anlamına gelmektedir.

Client Server Model

Birçok iletişim ağı protokolünün çalışma seklini tanımlayan bir modeldir. Bu modelde ayni ağ üzerinde bir dağıtıcı program (server) ve bu dağıtıcıdan bilgi talebinde bulunan kullanıcı programları vardır.

Compression

Depolama ve iletişim araçlarının taşıyabileceğinden daha fazla bilgiyi saklamamızı ya da iletmemizi sağlayan sıkıştırma yöntemleridir.

Contextual Advertising

Bağlamsal reklamcılık, belli bir web sitesinin kendine özel içeriğine bağlı olarak reklamlar hazırlayan reklamcılık programcılığı anlamına gelmektedir. Google Adsense halen en popüler olan ilk bağlamsal reklamcılık programıdır.

Conversion

Web sitesinde elde edilmiş olan ölçülebilen amacın miktarıdır. Tabiî ki bu miktar siteden siteye farklılık gösterecektir. Bu miktar, yapılmış bir satış, doldurulan formdan kazanılan kâr veya şirkete yapılan bir telefon araması olabilir. Konversiyon en önemli metriktir. Çünkü işten elde edilen gelirle direkt bağlantılıdır.

Conversion Rate

Önceden belirlenen aktiviteyi gerçekleştiren ziyaretçilerin, tüm ziyaretçiler arasındaki yüzdesel oranıdır.

Cookie

Teknik olarak “cookie”, web sunucusu tarafından geliştirilen ve kullanıcının bilgisayarında saklanan küçük bir bilgi dosyasıdır (genellikle URL, web adresleri gibi). Cookie’nin amacı web sitesini ziyaretçiler için tanınır hale getirmek olduğu kadar, aynı zamanda da şube program yöneticilerinin konversiyonları takip etmesine olanak sağlamaktır.

Cpa

Cpa (Cost Per Action), “Her eylem başı ödenmesi gereken ücret” anlamına gelmektedir. Kullanıcının reklam içerisinde gerçekleştirdiği herhangi bir eylemin reklamcıya ne kadara mal olduğunu belirten miktardır. “Eylem”, kullanıcının reklamı tıklamasından bir ürün almasına kadar değişen hareketleri içerebilir. CPA online reklamcılığın etkinliğini ölçebilen çok etkili bir yöntemdir.

Cpc

Cpc (Cost Per Click ), “Tıklama başı ödenecek ücret” anlamına gelmektedir. CPC reklamcının reklamının her tıklanmasında ne kadar ödemesi gerektiğini belirten miktardır. Çoğu arama reklamları ve bağlamsal reklamlar reklamcıların her tıklama başı ödenecek tutarının belirlendiği açık artırmalarda satılmaktadır.

Cpm

Cpm  (Cost Per Thousand Impressions), “1000 adet izlenim başına ödenecek tutar” anlamına gelmektedir. Müşterinin daha sonra gerçekleştirdiği eylemleri dikkate almadan, reklamcının reklamıyla ilgili 1000 adet izlenim (sayfa incelemeleri) için ne kadar ödemesi gerektiğine açıklık getirmektedir. CPM genellikle web sitesinin ne derece karlı olduğu veya olacağını belirlemek amacıyla kullanılır.

Crc

Crc (Cydic  Redundancy Check ), “Çevrimsel Hata Denetimi” anlamına gelmektedir. Aktarılacak verilerden elde edilen bir sayıdır. Bilgiyi alan uç kendisi aynı CRC’ yi hesaplar ve orijinal veriyle gelen CRC’ ye kıyaslama yapar. Bu sayede bazı aktarma hatalarını tespit etmek mülkün hale gelir.

Cross Linking

“Çapraz linkleme” çoğunlukla aynı kişiye/firmaya ait farklı sitelerin birbirine bağlantılanmasına verilen addır. Sitelerin link sayısını arttırmak amacıyla tercih edilen bu uygulamanın aşırı kullanımı, arama motorları tarafından cezalandırılmakla sonuçlanabilir.

Css

Css (Cascading Style Sheets), “Basamaklı Stil Dosyaları” anlamına gelmektedir. HTML dokümanlarının ne şekilde formatlanması gerektiğini gösteren dildir. Web tasarımcıları da, kullanıcıları da metin elemanlarının web sayfasında hangi şekilde yer alacağını belirleyen stil şablonları yaratmak için CSS’i kullanmaktadırlar.

Ctr

Crt (Click-through Rate), “Tıklanma Sıklığı” anlamına gelmektedir. İzlenme sayısının tıklanma sayısı ile karşılaştırılması sonucu elde edilen orandır. CTR bir reklam veya bağlantının etkinliğini ölçmek ve kaynak veya anahtar kelimenin uygunluğunu belirlemek için gerekmektedir. Genellikle CTR ne kadar yüksekse başarı oranı o kadar iyidir. Arama reklamları geleneksel büyük puntolu reklamlardan daha yüksek oranlı CTR’a sahiptirler.

Cyberspace

İlk kez ünlü bilim kurgu yazarı William Gibson’ın “Neuromancer” adlı romanında kullandığı, bilgisayar destekli iletişimin insan beyni ve bilgisayar ağı ile tanımlandığı bölgedir.

CPL (Cost Per Lead) :

“Kayıt başına ücretlendirme” anlamına gelmektedir. Daha önceden belirlenmiş bir eylemin reklam aracılığıyla gerçekleşmesi sonucunda ödenmesi gereken miktarı belirtmektedir. Kullanıcının form doldurarak bir başvuru yapması ya da siteye üye olması tanımlı eylemlere örnek olarak gösterilebilir.

CPS (Cost Per Sale) :

“Satış başına ücretlendirme” anlamına gelmektedir. Reklam araclığıyla gerçekleştirilen satış adedine göre ödenmesi gereken miktarı belirtmektedir.

CPE (Cost Per Engagement) :

“Etkileşim başına ücretlendirme” anlamına gelmektedir. CPE bazlı ücretlendirilen etkileşimli bannerlar, adeta bir mikro site mantığında çalışarak; kullanıcıyı herhangi başka bir adrese yönlendirmeden, tüm aksiyonun reklam alanı içerisinde gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Online rezervasyon, form aracılığıyla başvuru gibi eylemler etkileşimli bannerlar aracılığıyla banner üzerinde gerçeleştirilmektedir.

Leave A Response »