E-İhale Start Alıyor

Usta 28 Eylül 2009 0

 

e-ihale-start-aliyorKamu İhalelerinin Elektronik Ortamda Yapılmasını Öngören E-İhale Süreci, Yıl Sonuna Kadar Tıbbi Cihazlar ve Sarf Malzemeleri Alanında Başlatılıyor

Kamu ihalelerinin elektronik ortamda yapılmasını öngören e-ihale süreci, yıl sonuna kadar tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri alanında başlatılıyor. Tüm sektörleri kapsayan ikinci adım ise 2010 yılı sonunda atılacak.
Aralık 2008′de yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülen elektronik ihale çalışmaları hakkında bilgi veren Kamu İhale Kurumu Başkanı Hasan Gül, e-ihalenin uygulanabilmesi için sistemden yararlanacak kurumların da altyapılarını hazırlaması gerektiğini anlattı. Gül, teknik altyapı için “sadece elektronik ortamda Kuruma ulaşmalarının yeterli olduğunu”, ancak daha fazla önem taşıdığını vurguladığı sistemi kullanacak personelin eğitim programına da yakında başlayacaklarını belirtti.
İlk aşamada, tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri alandaki tüm alımlarda, elektronik ortamda şartname hazırlanmasından teklif götürülmesine ve sonucun duyurulmasına kadar bütün süreci kapsayacağını belirten Gül, ancak yine idarelerin, en azından ilk aşamada elektronik ihaleyi zorunlu kılmayacağını söyledi.

Gül, zorunlu olmama gerekçesine ilişkin soruya karşılık, Kamu İhale Kurumunun zorlayıcı olamayacağını, inisiyatifin idarelerde bulunduğunu belirterek, “Her idarenin elektronik ihale yapacak kadar gerek donanım altyapısı gerekse insan gücü olmayabilir, en azından ilk aşamalarda. Ancak ileriki aşamalarda idari bir talimatla zorunlu hale getirilebilir” diye konuştu.

İlk adımın tıbbi malzemelerde atılma gerekçesine ilişkin soru üzerine de Gül, söz konusu alanda veri altyapısının, ürün kodlarının elektronik ortamda hazır bulunmasından kaynaklandığını söyledi.

-E-İHALE SİSTEMİ-
Elektronik ihaleyle, kamu ihalelerindeki “yolsuzluk” algısının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sistemle, “kamu alımları sürecinde şeffaflığın, eşitliğin, katılımın, rekabetin artırılması ve güvenilirlik, kamuoyu denetimi, kaynakların verimli kullanımı ve ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmasının sağlanması” hedefleniyor.

Kamu İhale Kurumunun, Türkiye’ye özgü tasarladığı sistem,elektronik kamu alımları platformu üzerinden yürütülecek. Bu platform, idare, istekli ve satın alma kalemleri olmak üzere 3 veri tabanından oluşacak.

Uygulama, “elektronik ortamda şartname hazırlanması”, “satın alma kalemlerinin ihale ilanına otomatik eklenmesi”, “elektronik ortamda tekliflerin hazırlanması”, “elektronik ortamda tekliflerin gönderilmesi”, “elektronik ortamda en avantajlı teklifin seçimi, karara bağlanması” ve “ihale sonuçlarının duyurulması, elektronik sözleşme hazırlanması” süreçlerini kapsayacak.

Kaynak:(İnternet Haber)

Leave A Response »