Anayasa Mahkemesi’nden Kuran kursu kararı

Usta 08 Ekim 2009 0

Anayasa Mahkemesi, ilköğretimin 5. sınıfı bitirenler için tatil döneminde yaz Kuran kursları açılabileceğini öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, baktığı bir davada, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu’na 1999 yılında eklenen Ek Madde 3’ün birinci fıkrasının üçüncü tümcesi ile ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Yüksek mahkeme, söz konusu hükümlerin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemini bugün görüştü. Yüksek Mahkeme itirazı reddetti. Böylece ilköğretim 5’inci sınıfını bitirenlerin Kuran kursuna gitmesinin önünde bir engel kalmadı.

Ek Madde 3’ün birinci fıkrası, “İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında Kur’an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur’an kursları açılabileceğini” düzenliyor. Maddenin iptali istenen birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde, “ilköğretimin 5. sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur’an kursları açılır” ifadesi yer alıyor.

Maddenin iptal istenen ikinci fıkrası ise “Kur’an kurslarının açılış, eğitim öğretim ve denetimleri ile bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların açılış ve çalışmalarına dair hususların yönetmelikle düzenleneceği” öngörüyor.

Leave A Response »