TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTALARI

Usta 11 Mart 2010 0

TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTALARI

Aktif Fay Hatları ve Deprem Bölgeleri
İl Bazında Deprem Bölgeleri
Deprem Bölgeleri ve Tahmini Nüfus Dağılımı
Trakya Bölgesi Deprem Risk Haritası
Ege ve Marmara Bölgesi Deprem Riski Haritası
Batı Anadolu Bölgesi Deprem Riski Haritası
Karadeniz Bölgesi Deprem Riski Haritası
İç Anadolu Bölgesi Deprem Riski Haritası
Akdeniz Bölgesi Deprem Riski Haritası
Doğu Anadolu Bölgesi Deprem Riski Haritası
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Deprem Riski Haritası

Bu sitedeki haritalar aşağıdaki yayınlardan alınmadır:
B. Özmen, M. Nurlu, H. Güler (1997): ‘Coğrafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin İncelenmesi,’ T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
Halen yürürlükte olan Deprem Bölgeleri Haritasına ilişkin temel çalışma aşağıda verilmiştir:
P. Gülkan, A. Koçyiğit, S. Yücemen, V. Doyuran, N. Başöz (1993): ‘En Son Verilere Göre Hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası,’ ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Rapor No. 93-01, Ocak.

Türkiye’nin Sismik Tehlike Haritası Ordinatları

[Boylam] – [Enlem] Aralığı
[25-26.8] – [35-42.8] ….. Göster
[27-28.8] – [35-42.8] ….. Göster
[29-30.8] – [35-42.8] ….. Göster
[31-32.8] – [35-42.8] ….. Göster
[33-34.8] – [35-42.8] ….. Göster
[35-36.8] – [35-42.8] ….. Göster
[37-38.8] – [35-42.8] ….. Göster
[39-40.8] – [35-42.8] ….. Göster
[41-42.8] – [35-42.8] ….. Göster
[43-45.0] – [35-42.8] ….. Göster

Leave A Response »