Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Açılıyor

Usta 29 Temmuz 2010 0

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2011 akademik yılında ilk öğrencilerini alacak. 40 kişinin alınacağı fakültede tüm öğrenciler burslu okuyacak. 20 öğrenciye öğrenim ücretinden muafiyeti kapsayan tam burs, 20 öğrenciye de yarı burs verilecek. Eğitimin ilk üç yılı Rumeli Feneri’ndeki kampüste, son üç yılı ise inşaası tamamlanmak üzere olan Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacak.
Tıp fakültesi, Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmeyi hedefliyor. Fakülte, öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi, toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Eğitimin ilk üç yılı Rumeli Feneri Kampüsü’nde gerçekleştirilecek, sonraki yıllardaki klinik ağırlıklı eğitim, inşaatı yakında tamamlanacak olan Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde verilecek.
Buna ek olarak, öğrencilere üniversitenin çeşitli laboratuvar ve kliniklerinde araştırmalara katılma olanağı sağlanacak. Fakülte eğitimi hazırlık sınıfı hariç altı yıl sürecek. Birinci yıl içinde tıpla ilgili kurs ve seminerlere yer verilirken, ikinci, üçüncü yıldan itibaren temel tıp dersleri , klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü konularında eğitim verilecek. Dördüncü ve beşinci yıllarda öğrenciler uygulamalı staj eğitimiyle hastalıkların tanı ve tedavisi üzerinde çalışacaklar. Altıncı yılda ise hastanede mezuniyet öncesi, gözetim altındaki hastaların bakımında görev ve sorumluluk alarak eğitimlerini tamamlayacaklar. Tıp fakültesinin eğitim dili ise ingilizce olacak.
Öte yandan fakültede temel, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında tıpla kesişen çalışmalara özellikle önem verilecek.

Her üç öğrenciden ikisi burslu
Koç’ta öğrencilerin yüzde 60’ı burslardan yararlanıyor. Üniversite giriş sınavı sonuçlarına göre verilen başarı burslarının yanı sıra, destek bursu alma imkânı da var.
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre Koç Üniversitesi’ne burslu olarak yerleştirilen öğrencilere, öğrenim ücretinin tamamından, yarısından ve dörtte birinden muafiyeti kapsayan burslar veriliyor. Burslar karşılıksız ve normal öğrenim süresince devam ediyor. Bu süre yabancı dil hazırlık programı okuyacak öğrenciler için, hazırlık programını da kapsıyor. Hazırlık programında okumadan birinci sınıfa başlayan öğrenciler içinse burs süresi dört yıl. Çift anadal yapan öğrenciler için burs süresi hazırlık programı da dahil beş yıl. Tıp fakültesi öğrencileri için burs süresi, hazırlık okuyacak öğrenciler için yedi, hazırlık okumayanlar için altı yıl olarak belirlendi. Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı burs kaybı yaşamıyorlar. Gençler, üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam ediyor.

Koç’lular eğitimlerini kendileri şekillendiriyor
Üniversitenin en önemli özelliklerden biri çeşitli bilim dallarının giriş düzeyinde bilgilerinin verildiği ‘çekirdek program’ uygulaması. Bu programın ardından da öğrenciler, geniş bir yelpazede sunulan seçmeli derslerle ilgi alanları doğrultusunda ders programlarını şekillendirebiliyor.
‘Çekirdek program’ sayesinde gençler, dünya kültürlerini tanıyor, eleştirel ve analitik düşünme yetkinliği için altyapı sağlıyor. Öte yandan seçmeli derslerle öğrenciler kendi ilgi alanları doğrultsunda ders programlarını şekillendirebiliyor. Bu sayede eğitimin bireyselleştirilmesi amaçlanarak öğrencilerin tıp-mühendislik, işletme- mühendislik, ekonomi-hukuk ve mühendislik-fen bilimleri gibi alanlarda uzmanlıklarını geliştirebilmeleri sağlanıyor.

Medya ve görsel sanatlar bölümü açıldı
Koç Üniversitesi 2010-2011 akademik yılında medya ve görsel sanatlar bölümünde de eğitim vermeye başlayacak. Alınacak öğrencilerin beşi tam burslu, beşi yarı burslu ve 15’i de burssuz olarak eğitim görecek.
Medya ve görsel sanatlar bölümünün amacı esnek eğitim programıyla değişen iletişim ortamının ihtiyaç duyduğu yaratıcı, yöneticilik becerisi olan, değişen teknolojilere hâkim medya profesyonelleri yetiştirmek. Öğrenciler, görsel ve işitsel içerik üretimi (film, animasyon, fotoğrafçılık, görsel tasarım, web programlama ve tasarımı), medya ve kültür sektörü yönetimi, medya ve toplum konularında uzmanlık edinecek. Zorunlu derslerle gençlerin kuram, üretim ve yönetim alanlarında güçlü bir altyapı oluşturması sağlanacak.

Kampüsü gezerek tercih yapın
Koç Üniversitesi’ni yakından tanımak, kampüsü gezmek, öğrenci ve öğretim üyeleriyle tanışmak için 6 Ağustos’a kadar, her gün Rumeli Feneri kampüsü ziyaret edilebilir. Bilgi için: http://www.ku.edu.tr/adaylar/ veya 0212 338 10 00 begin_of_the_skype_highlighting 0212 338 10 00 end_of_the_skype_highlighting.

125 üniversiteyle öğrenci değişimi yapılıyor
Koç Üniversitesi, öğrenci değişim programları sayesinde gençlere bir dönem yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde eğitim görme fırsatı sunuyor. Üniversitenin 35 farklı ülkede 125 üniversiteyle öğrenci değişim anlaşması bulunuyor. 2010-2011 akademik yılında bu sayının 150’ye ulaşması bekleniyor.
Bugüne kadar Koç Üniversitesi’nden 425 öğrenci değişim programlarından faydalanarak, eğitimlerininin bir bölümünü yurtdışında geçirdi. Yurtdışındaki üniversitelerden de 398 genç Koç’ta eğitim aldı. Değişim programına katılacak öğrenciler, not ortalamaları, TOEFL puanları ve özgeçmişleri değerlendirilerek seçiliyor. Yurtdışına eğitime gidenler sadece Koç Üniversitesi’nin eğitim ücretini ödüyor. Değişim öğrencisi ulaşım, yurt, yemek ve diğer masraflarını karşılamak durumunda. Öğrencinin kabul aldığı kurum konaklama dahil her konuda destek sağlıyor. 2004-2005 akademik yılından itibaren üniversite Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’ndan öğrenci ve öğretim üyesi değişimini kapsayan Erasmus’a dahil oldu. Erasmus’la anlaşmalı üniversitelere gidenler öğrenci hibesi alıyor. Bu hibe gittikleri ülkelerdeki masrafların çoğunu karşılıyor.

BUNLARı BiLiYOR MUSUNUZ?
* Üniversite, 1993’te kuruldu. insani Bilimler ve Edebiyat, iktisadi ve idari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk
ve Tıp Fakülteleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu var.
* Üniversitede 4 bin 400 öğrenci eğitim alıyor. Öğretim üyesi sayısı ise 400.
* Bugüne kadar 6 bin 320 mezun verdi.
* 22 lisans, 18 yüksek lisans, 12 doktora programında eğitim veriliyor.
* Üniversite kampüsünde 2 bin 233 kişilik yurt bulunuyor.
* Koç’ta ‘öğrenme ve öğretme ofisi’ var .
* Eğitim kurumunda pratik yapmaya yönelik 93 laboratuvar mevcut.
* Rumeli Feneri’ndeki kampüste iki yarı olimpik açık ve kapalı yüzme havuzu, iki açık tenis kortu, bir yapay çim futbol sahası, açık basketbol sahası, koşu parkuru, squash ve raketbol kortu, aerobik ve fitness salonu, iki oditoryum var.
* Üniversitede yaklaşık 300 bin kaynak sunan Suna Kıraç Kütüphanesi bulunuyor.
* Öğretim üyelerinin yüzde 95’i doktora derecelerini ABD’nin ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinden alan akademisyenlerden oluşuyor.
* Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 50’nin üstünde öğrenci kulübü bulunuyor. Gençler ilgi ve yetenekleri bu kulüplerde geliştirebiliyor.

RADiKAL

Leave A Response »