İzcilik | İzcilik Nedir ?

Usta 05 Ağustos 2010 0

İZCİLİK NEDİR?

İzcilik, gönüllü, uluslararası, üniformalı, çeşitli yaş gruplarındaki gençlerin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkıda bulunan bir gençlik faaliyetidir.

İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık, gönüllü, politik olmayan eğitimsel bir gençlik hareketidir.

İzcilik, çocuk ve gençleri mevcut özellikleri ile bir bütün olarak ele alan, ruh ve beden sağlıklarını geliştiren, onların boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyetidir. Bu nedenle de izcilik tüm dünyada okul dışı bir faaliyet olarak değerlendirilmiş ve okul dışı izcilik organizasyonları kurulmuştur.

İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet, cesaret vs. konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.

Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitiminde aktif bir metot olarak kabul edilir. İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir olaydır.

İZCİLİK VE SEN
Bu tanımlardan sonra; bir izci olarak sen okul dışında izcilikten, izci olmaktan, yürüyüşe çıkmaktan, en iyi arkadaşlarınla birlikte kamp yapmaktan, yüzmekten, dalmaktan, balta kullanmaktan, doğada iz takip etmekten, kamp ateşinin alevlerini seyredip geleceğini düşünmekten çok hoşlanacaksın.

Ormanda sessizce yürümeyi, görünmeden hayvanları izlemeyi, kuşların ötüşlerini taklit ederek onları çağırmayı öğrenecek ve bütün bunları eğlenceli bulacaksın. Arazide yolunu harita ve pusula yardımı ile bulmak, acıktığın zaman kendi yemeğini yapabilmek, yıldızların altında veda, bir çadırda uyumak sana zevk verecek. İzcilikte doğa ile baş başa ve uyum içinde yaşayabilen bir insan haline geleceksin.

Bununla beraber, izcilik açık havada eğlenmekten, yürüyüşlere çıkmaktan ve kampçılıktan çok daha fazla bir anlam taşır. İzcilik bir yaşam biçimidir. İzcilik sorumluluk sahibi bir insan olarak yetişmek, başkalarına yardımcı olmayı öğrenmektir. İzci andı ve türesi sana iyi bir vatandaş, iyi bir insan olabilmen için rehberlik edecek. Ant ve türe sana, izciden beklenenleri anlatır, görevlerini belirtir. İzci parolası “DAİMA HAZIR” dır. İzciliğin sloganı “HER GÜN EN AZ BİR İYİLİK” yapmaktır. Parola ve slogan ikisi birlikte senin yardım etme arzunu ve yeteneğini gösterir.

Bir izci olarak yaşamak seni güçlendirecek ve kendine güvenini artıracak izcilikte ilerlerken sana yardımcı olacak, izcilik becerilerini öğrenmenin yani sıra liderlik becerilerini de geliştireceksin. İzcilik seni hayatının gelecek aşamalarına hazırlayarak, hem bedenen ve de fikren çağdaş bir insan olmanı sağlayacaktır.

Haydi, katıl bize, katıl izcilik hareketine. Obanda ve ünitende yaşamının en güzel günlerinden bazılarını geçireceksin. İzcilik, tüm izciler için bir yaşam biçimi çoğu, izci için ise aynı zamanda en sevdikleri spordur. Aslında izcilik, kamp yapma, yürüyüş, yüzme, oryantasyon ve daha pek çok spor dalının bir araya gelmesidir.

İzcilik eğitimin sırasında farklı etkinlik ve beceriler için farklı işaretler kazanacak ve bunları gururla üniformanda taşıyacaksın.

“Her şey izcilik için ve her şey izciliğin içinde”dir.

BİR İZCİ OLARAK YAŞAMIN
Bugün genç olan sen, yarın yetişkin bir insan olacaksın. İyi karakterli, bedenen güçlü, akılca uyanık, ahlakça dürüst bir vatandaş olarak yetişmen hem kendin, hem yurdun için çok önemli.

İzcilik sana, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmen için yardımcı olacak ve yeni dostlar edinmen, eğlenmen için fırsatlar sunacaktır.

İZCİ OLMAK HİÇ DE ZOR DEĞİLDİR
İzcilerin eğlencesine ve heyecanına katılmak mı istiyorsun?

İzci olmak, obadaki ve oymaktaki dostluğu tadabilmek için iki şart var.

1- Yakınlarda bir yerde çalışabileceğin bir ünite bulmak.

2- İzciliğin kurallarını bilmek.

Çevredeki çocuklara sor. Belki de bu çocuk ve gençler izcidir ve seni obalarının toplantısına davet ederler. Eğer bir izci ünitesini nerede bulabileceğini bilemiyorsan yaşadığın şehrin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne git. Buradaki görevliler senin katılabileceğin bir ünite bulmana yardımcı olacaklardır.

İZCİLİK BASAMAKLARI
Küçük İzci Yaş Grubu: 8–11

Parolası: Küçük izci çok çalışır

İzci Yaş Grubu: 12–15

Parolası: Daima Hazır

Ergin İzci Yaş Grubu: 16–19

Parolası: Topluma Hizmet Eder

Toplum İzcisi Yaş Grubu: 20 – 25

Parolası: Gönüllü Hizmet Eder

İzcilik Sloganı: Her gün bir iyilik yap.

Eğer yukarıda belirtilen yaş aralığında isen, yaş grubuna uygun bir izci ünitesine aday izci olmak için;

Sağlık ocağı veya sağlık kurumundan alınacak, izcilik yapabileceğini belirten sağlık belgesini getirmeli (izcilik engelli kişilerinde faaliyet yapabileceği bir gençlik hareketidir, bu nedenle sağlık raporunun katılanabilecek/katılanamayacak faaliyetleri yansıtması yeterlidir).

Aday izci bilgi formunu doldurarak veline izcilik yapmana izin veren bölümü imzalatmalısın.

Bir izci ünitesine aday izci olarak katıldıktan sonra işin kolaylaşıyor. Artık izci olabilme yolunda ilk adımları atabilirsin. İzci olabilmek için yapman gereken şey aşağıdaki konuları öğrenmek ve uygulamaya başlamaktır.

İzci andını, izci türesini, izci parolası ve sloganını öğrendin ve bunlarla uyum içinde yaşamalı ve her fırsatta yaşamında uygulamaya geçmelisin. İzci andına ve türesine bağlılığın izcilikteki gelişmenin anahtarıdır.

İzci selamını, tokasını ve bunların ne zaman kullanılacağını biliyorsun.

İzci armasının anlamını biliyorsun.

Doğayı seviyor ve doğada nasıl davranacağını biliyorsun.

Aday izciliğinin tamamlanmasının ardından ana içme töreniyle birlikte ilk ödülün olan “Türkiye İzcilik Federasyonu” armanı üniformanın sol cebine takacaksın.

İZCİ ANDI
Tanrıya, vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ana içerim.

İZCİ TÜRESİ
1- İzci, sözünün eridir, şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.

2- İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.

3- İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.

4- İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.

5- İzci, herkese karşı naziktir.

6- İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.

7- İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.

8- İzci, cesurdur. Her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.

9- İzci, tutumludur.

10- İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

İZCİ PAROLASI

Küçük İzci: Küçük izci çok çalışır.

İzci: Daima hazır.

Ergin İzci: Ergin izci topluma hizmet eder.

Toplum İzcisi: Gönüllü hizmet eder.

İZCİ SLOGANI
Her gün bir iyilik yap.

İZCİ SELAMI
Dünyanın birçok resmi kuruluşu ve askeri personeli birbirlerini farklı şekillerde selamlarlar. Tüm dünya izcileri ise tek bir selam şekli kullanırlar. Bu izciliğin uluslararası boyutunun güzel bir göstergesidir. Selam verirken dik durulur ve sol el yana düzgünce sarkıtılarak etek veya pantolon yan dikişine değdirilir. İzciler liderlerinin yanına geldiklerinde selam verirler, isimlerini ve ünitelerini söylerler, ondan sonra gelme nedenlerini liderlerine aktarırlar.

İzciler başta cumhurbaşkanı olmak üzere tüm devlet görevlisi büyüklerine, yabancı ülke devlet başkanlarına, bayrak ve sancağa, cenazeye, üniformalı izci liderlerine ve kendisinden yaşça ve kıdemce büyük izcilere öncelikle selam vererek saygılarını gösterirler. İzci liderleri ve büyük izciler de verilen selama karşılık olarak selam vererek izcilerine sevgilerini gösterirler.

Ulusal marşlar dinlenirken, ünitece bir arada iken sadece obabaşı, oymakbaşı gibi ünitenin başında bulunan lider selam verir, diğer izciler esas duruşta beklerler. İzci selamı iki şekilde verilir. Baş açıkken veya başta kep/bere varken selamlama.

Baş Açıkken Selamlama
İzci selamını vermek için işaret parmağını, orta parmağını ve yüzük parmağını birleştir, başparmağını kıvırdığın küçük parmağının üzerine koy.

Şapka/Kep/Bereyle Selamlama
Başında şapka, bere veya kep varken selam veriyorsan, elinin parmakları aynı şekilde birleştir. Sonra işaret parmağını alnın sağ üst hizasında, kepin kenarına değdirerek selam ver.

İzci Selamının Anlamı
Orta parmak; tanrıya, vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğim, yüzük parmağı; izcilik türesine uyacağım, işaret parmağı; başkalarına her zaman yardımda bulunacağım sözlerini temsil eder. Küçük parmağın altında olması küçüklerin büyüklerini saydığını, büyük parmağın küçük parmağın üstünde olması ise büyüklerin küçükleri koruduğunu anlatır. Büyük parmakla küçük parmağın birleşmesi ile oluşan halka dünya izcilerinin kardeşliğini simgeler.

İzci selamında birbirine bitiştirilen üç parmak aynı zamanda izcilik hareketinin temel prensipleri olan “Tanrıya karşı görev, başkalarına karşı görev ve kendine karşı görev” in simgesidir.

İZCİ TOKASI
Tokalaşma iki kişinin birbirleriyle tanışmaktan duydukları mutluluğu gösterir. Bütün dünyada tokalaşma sağ elle yapılır. Ancak izciler diğer izci kardeşleriyle tokalaştığında sol eliyle tokalaşır.

Dünyadaki tüm izciler sol elleri ile tokalaşırlar. Bunun nedenleri vardır. İzciler tokalaşırken selam verme zorundadır. Bu nedenle sağ elleriyle selam verirken sol elleriyle tokalaşabilirler. Ayrıca sol el kalbe daha yakın olduğundan bir içtenlik ve dostluk göstergesidir.

İZCİ ARMALARI
İzci arması olarak erkek izciler zambak, kız izciler ise üç yapraklı yoncayı kullanırlar.

Zambak binlerce yıldan beri temizliğin saflığın sembolü olarak bilinmektedir. Tüm dinlerin mabetlerinde zambak süslemeler kullanılmıştır. Avrupa’da şövalyeler de cesaret, iyilik, doğruluk ve dürüstlük sembolü olarak zambağı kullanmışlardır. Bazı pusulalar zambağın ucu kuzeyi gösterir şekilde yapılmıştır.

Kız izci armasında kullanılan yonca ortaçağ Avrupası’nda saflığın, dürüstlüğün sembolü olarak kullanılmıştır. Yonca ayrıca doğayı tanımlamaktadır.

Erkek izci armasındaki üç yapraklı zambağın ve kız izci armasındaki üç yapraklı yoncanın yapraklarından her biri izciliğin temel prensipleri olan tanrıya karşı görevi, başkalarına karşı görevi ve kendine karşı görevi simgeler. Her iki armada da bulunan pusula iğnesi doğruluğu ve yol göstericiliği anlatır. Kız ve erkek izci armalarındaki yıldızlar andı ve türeyi temsil eder.

Türkiye İzcilik Federasyonu (TIF) arması erkek ve kız izci armalarının birleşiminden oluşmuştur. TIF armasının etrafındaki daire Türk izcilerinin kardeşliği ve dostluğunu simgeler.

Dünya kız izci armasının mavi zemin üzerine altın renginde olması dünya çocukları üzerinde parlayan güneşi, yoncanın aleve benzeyen sapı ise insanlar için hissedilen sevgi ateşinin yayılan alevlerini sembolize eder.

DÜNYA İZCİLİĞİNİN KISA TARİHÇESİ
İzcilik çalışmaları ilk kez İngiltere’de başlamıştır. İzcilik düşüncesini ortaya atan kişi Gillwell Lord’u Baden Powel’dir. Biz izciler ona kısaca BP olarak anarız. BP izcilik düşüncesine nasıl sahip olduğunu “Erkek Çocuklar İçin İzcilik” adlı kitabında şöyle anlatmaktadır.

İngiltere sahillerinde dört kardeşimle birlikte bir deniz izcisi olarak dolaştığım günler, çocukluk yıllarımın en güzel anılarıdır. Gerçi bizler gerçek bir deniz izcisi değildik, çünkü o zaman deniz izciliği denilen bir şey yoktu. Ama bizim bir yelkenlimiz vardı, her mevsim ve havada bu yelkenlide yaşar ve onunla denizlerde dolaşırdık ve çok da eğlenirdik. Bu yaşantının zevkini çıkardığımız gibi zahmetine de katlanırdık. Sonra öğrenciyken boş zamanlarımızda, ormanlarda tavşan yakalamak ve onları pişirmek, kuşları gözlemek ya da hayvanların ayak izlerini takip ederek bir hayli izcilik yapardım. Daha sonraları asker olunca Hindistan ve Afrika ormanlarında yaptığım avcılık ve Kanada’nın orman köylerinde geçirdiğim yaşam benim için çok zevkli olmuştur. Daha sonra Güney Afrika muharebelerinde tam bir izci gibi yaşama fırsatını buldum.

Evet, bu yaşantı bana o denli zevk vermişti ki “bunu neden ülkemin gençleri de tatmasın” diye düşündüm. Gördüğün gibi izcilik zevkli bir yaşantı içinde olmak ve bunu başkalarının da yaşamasını düşünmektir. BP bu düşüncelerini kaleme alarak zevkli ve macera dolu yaşantıya diğer gençlerin nasıl katılabileceğini sistemleştirmeye çalıştı.

İlk kamp denemesini 1907’de Brownea adasında aristokrat ve kenar mahalle çocuklarından oluşturduğu 24 kişi ile yaptı. Başarılı olduğunu görünce 1908 yılında “Erkek Çocuklar İçin İzcilik” adlı kitabını yayımladı. Kitap kısa zamanda tükenince, yeni baskıları yapıldı ve pek çok ülkede milyonlarca sattı. Kitabın yayınlanmasından iki yıl sonra İngiltere’de izci sayısının on bini bulduğu belirtilmektedir. Bu BP’nin koyduğu sistemin gençler tarafından ne kadar kolay kabul edildiğinin belki de ilk kanıtıdır.

BP, 1910 yılında kız kardeşinin yardımı ile ilk kız izcilik çalışmasını da başlattı. Aynı yıl deniz izcilik teşkilatını da kurdu. Sistemin hızla yayılmaya başlamasına bağlı olarak küçük çocukların velileri küçükler için de izcilik çalışması başlatılmasını istediler. Bunun sonucu olarak 1913 yılında küçük izcilik çalışması başlatıldı. 1917 yılında da daha büyükler için ergin izcilik çalışmasını başlattı. Tüm dünyada hızla yayılan izciliğin dünya barışına katkısını sağlamak için ilk uluslararası izci kampı Jamboree 1920 yılında yapıldı. İzcilik artık uluslararası bir gençlik teşkilatı olmuştur. Dünya izcilik teşkilatı kuruldu ve BP başkanlığına getirildi. 1941 yılında da hava izciliği başlatıldı.

TÜRKİYE İZCİLİĞİNİN KISA TARİHÇESİ
İzcilik 1907 yılında İngiltere’de kurulmasından çok kısa bir süre sonra Türkiye’de de çalışmalarına başlamıştır. İlk çalışmaların 1910 yılında olduğunu ileri süren kaynaklar var ise de resmi olarak 1912 yılı kabul edilmektedir. Nabi Atıf (Kansu), Ethem Nejat Bey ve Robenson kardeşler farklı farklı yerlerde çalışmalarını başlatmışlardır. Edirne Öğretmen Okulu ve Galatasaray Lisesi Türkiye’de izcilik çalışmalarının ilk başlattığı birimler olmuştur. İzcilik çalışmalarına o zamanlar “Keşşaflık” adı verilmekteydi.

Pek çok insan ülkedeki izciliği merakla takip etmeye başlamıştır. Ama Balkan Harbi’nin tüm ülkede yaşantıyı sekteye uğratırken izcilikte bundan etkilenmiştir. Belçika İzcilik Teşkilatından Herold Parfit 1912 yılında resmen ilk izci oymağını kurarak çalışmalara başlamıştır. İlk oymakbaşı kursu da 24 Nisan 1914 yılında açılmış ve 16 oymakbaşı çalışmayı başarı ile tamamlamıştır. 1923 yılında ilk Türkçe İzcilik Kitabı yayınlanmıştır. 1927 yılında Türkiye’de izciler ilk kez Cumhuriyet Bayramında büyük geçit yapmışlardır.

1946 yılında ilk kez Türkiye İzcilik Yönetmeliği yayınlanmıştır. 1950 yılında Türkiye Dünya İzcilik Teşkilatına üye olarak kabul edilmiştir. İzcilik okul dışı gençleri de kapsayan bir çalışma olarak “1955 yılında Ankara’da TIB (Türkiye İzciler Birliği); 1957 yılında da İzmir’de EIB (Ege İzciler Birliği) kurularak çalışmalarına başlamıştır.

1991 yılında TİF kuruldu. İlk başkanı Rana ÖZENER, ikinci başkanı Sevim ERGİN oldu. 2000 yılında İbrahim KURAK Federasyon başkanlığına seçildi.

İzcilik faaliyetleri 1970 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmiştir.

1972 yılında kız izciliğimiz dünya kız izcilik teşkilatı yedek üyeliğine kabul edilmiştir.

İzcilik bu tarihten sonra günümüze kadar iki bakanlık arasında çeşitli genel müdürlükler bünyesinde sürdürülmüştür.

1991 tarihinde İzcilik Federasyonu kurularak izcilik faaliyetleri bu federasyon tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

BAYRAK TÖRENİ
Bu tören, izci ve liderlerin bayrağa ve vatana karşı saygı ve bağlılıklarını, üniformalı, özenli ve disiplinli olarak gösterdikleri bir törendir. İzcilik faaliyetlerinin hepsinde mutlaka bayrak töreni yapılır.

Bu törenin işleyiş sırası;

1 – Toplanma (U düzeninde)

2 – Tekmil

3 – Bayrak devir teslimi

4 – Bayrak çekilmesi

5 – Teftiş sonuçları ve duyurular

6 – İyi dilekler

7 – Dağılma

şeklindedir.

Bayrak töreninde hassasiyetle üzerinde durulması gereken noktalardan birisi bayrak devir teslimidir. Bu bölümde ekipler yerlerine komutlar ile giderler. İki ekip “U”nun açık ağzında bayrak direği aralarına gelecek şekilde birbirlerine dört adım mesafede dururlar. Dikkat komutunun verilmesiyle devir-teslim başlar. Bu sırada ekiplerdekiler selam verirler. Üstünde durulması gereken nokta söylenecek sözlerdir. Teslim eden “ŞEREFİYLE KORUDUĞUM BAYRAĞI ŞEREFİYLE TESLİM EDİYORUM”, teslim alan ise “ŞEREFİYLE ALDIĞIM BU BAYRAĞI ŞEREFİYLE KORUYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM” der. Daha sonra komutla ekipler düzenli bir şekilde yerlerine geçerler.

Sıra bayrağın çekilmesindedir. İstiklal Marşını yönetecek kişi, bayrağın hazır olduğunu görünce “Hazır Ol” komutunu verir. Ses verdikten sonra marşı söyletmeye başlar. Bu arada bayrak ekibindekiler ve kurs ve kamp müdürü de selam verir. Bayrağı çeken, bayrağı düşmemesi için ipin ucu tutulur ve bu arada bayrağı çekende selam durumuna geçer. Marşı yöneten kişi marşın bitiminde dönüp bayrağı selamlar ve “Rahat” komutu verir. Ancak bundan sonra bayrak ipi yerine bağlanır. Duyurular, iyi dileklerden sonra nöbetçi liderin komutayla dağılınır.

Bayrak toplu halde İstiklal Marşı söylenilerek indirilebileceği gibi, nöbetçi lider nezaretinde düdük (dikkat) komutuyla da indirilebilir.

Bayrak çekilirken mümkün olduğu kadar hızlı çekilir. İndirilirken ise İstiklal Marşının söyleniş süresi kadar zamanda indirilir. Daha sonra üçgen şeklinde katlanarak saklanır

Leave A Response »