Oban

Usta 05 Ağustos 2010 0

OBAN
İzci Obası, dünyadaki en küçük çocuk ya da gençlik kulübüdür. Oba izciliğin düzenli yürümesini sağlayan birimdir. Oba aynı şeyleri yapmaktan hoşlandıkları için bir arada bulunan ve genellikle 6–8 kişiden oluşan bir gruptur. Oba bir takımdır. Obanın tüm üyeleri izcilik oyununu oynarlar.

Obada hepiniz aynı hedef için çalışır ve harika vakit geçirirsiniz. Obada en iyi arkadaşlarından bazıları ile heyecanlı şeyler planlamanın, yürüyüşe çıkmanın, birlikte kamp yapmanın, uzun bir yürüyüşten sonra eve dönerken ya da kamp ateşinin oynaşan alevlerini seyrederken birlikte şarkı söyleyip, gülmenin, izcilikte bir üst basamağa geçmeni sağlayacak testleri başarmak için birlikte çalışmanın ne kadar eğlenceli olduğunu öğrenirsin.

OBANIN ADI
Her obanın bir adı vardır. Eğer, daha önceden kurulmuş bir obaya katıldınsa, obanın adının geçmişini ve obanın niçin bu adı aldığını öğren. Obanızın adı bir kuş veya hayvan ismi ise bu kuş veya hayvanın yaşam şekli, haberleşme metotları, sesleri, genel özellikleri gibi detayları da öğrenmelisiniz.

Obaların çoğu hayvan ya da kuş isimlerini obasının ismi olarak seçer. Bu isimlerde doğanın gerçek tadı vardır. Denize yakın bir bölgedeki bir oba kendisine “Martı Obası” adını seçerken dağlara yakın bir yerdeki oba da “Kartal Obası” adını alabilir.

“Dağ Şahini”, “Ulu Doğan” gibi alt tür isimler ile “Süzülen Atmacalar”, “Keskin Gözlü Atmacalar” gibi özel isimler de obanızın adına bir farklılık getirebilir.

Obanızın adı olarak ünlü kişilerin isimlerini de kullanabilirsiniz. “Sabiha Gökçen Obası”, “Baden Powell Obası” gibi.

OBA FLAMASI VE AMBLEMİ
Obanın oba ismini simgeleyen bir flaması vardır. En iyi oba flaması, obanın kendisinin çizip diktiği flamadır. Pek çok oba kendi flamaları üzerine bazı gizli özel işaretler koyar. Sen ve oban kendiniz bir flama yapıncaya kadar yöredeki izci malzemeleri satan firmadan bir tane alabilirsiniz.

Obalar kendilerine basit birer amblemde seçerler. Belki kamp gereçlerinin üzerine de obanın amblemini çizmeyi istersiniz. Obanın amblemini bir iki küçük çizgi ile çabucak çizmeyi öğrenmelisin. Bu amblemi bir izci olarak imzanı atarken de yanına kullanabilirsin. Oymaktaki en iyi oba, senin bir parçası olduğun oba, yani senin obandır.

Obalar genellikle iki veya üç rengi obalarının rengi olarak seçerler, flamalarında ve amblemlerinde bu renkleri kullanırlar.

OBA BAĞIRIŞI ve OBA RUHU
Her obanın bir bağırışı vardır. Obanın adı bir hayvan ise, onun bağırışını kullan. Oba bağırışı, çeşitli durumlarda kullanılabilir. Oban bir yarış kazandığı zaman obanla birlikte bağırışını yapar, zaferini ilan edebilirsin. Ormanda obanla yaptığın yürüyüşte obabaşın obayı toplamak için oba bağırışını kullanır. Obanın üyeleri ve sen bu bağırışın anlamını anlarken, başkaları bu sesin yalnızca ormandaki doğal bir ses olduğunu düşünecektir.

Oba üyelerini bir arada tutan aynı düşünce tarzı ve yaşama biçimidir. Oba üyeleri kendi aralarında bir oba ruhu yaratırlar ve kimsenin bu ruhu bozmasına izin vermezler. Bazen oba ruhunu dışarıya göstermek için benzer davranış ve şekiller üretirler. Örneğin aynı fular bağını kullanırlar, kıyafetlerine aynı şeyleri takarlar, kollarına aynı işareti boyarlar.

OBABAŞIN
İyi bir obabaşına sahip olabilmek için sen ve obanın diğer üyeleri obabaşı olarak en fazla saygı duyduğunuz, obayı mümkün olan en iyi oba düzeyine getirebilecek istek ve enerjiye sahip üyeyi seçmelisiniz.

Obabaşı, arkadaşlarına “Haydi gelin… Gidiyoruz!” der ve yola çıkar. “O”, toplantıları, yürüyüşleri, kampları ve gezileri yönetir. Yapılacak iyilikleri önerir, obadaki herkesin izcilikte ilerleyebilmesi için çareler düşünür. “O” seninle ve diğerleri ile sizlere lider olmanın ne anlama geldiğini anlayabilmeniz için bir şans vermek üzere liderliğini paylaşır. Obabaşı, görevinde kendisine yardımcı olabilmek üzere bir başka izciyi obabaşı yardımcısı olarak seçer. Obabaşının olmadığı durumlarda, obabaşının görevini obabaşı yardımcısı üstlenir.

Obada herkes için, hatta obaya yeni girmiş olsan bile olan senin için de yapılacak bir iş vardır. Yazısı iyi olan bir izci obanın yazmanıdır. Sayılarla arası iyi olan bir başkası ise obanın saymanıdır ve hesapları tutar. Malzemeci, aşçı, aşçı yardımcısı, sucu, oduncu vb. gibi görevler obabaşı tarafından dağıtılır. Obabaşına tam bir destek sağlamak senin ve obanın elindedir. Obanın iyiliği için birbirinize destek olmak zorundasınız. Bazen obanın planları hoşuna gitmeyebilir. Ama izcilik neşeli bir dayanışma üzerine kurulmuştur. Eğer obanın yararına ise, kendi çıkarlarını bir kenara koymalısın. Unutma, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için…

OBA ETKİNLİKLERİ
Dürüst, iyi, canlı bir oba kendi başına pek çok şeyi gerçekleştirebilir. Obanın her zaman ilginç planları vardır. Oban ve sen, oba toplantıları, yürüyüşler, kamp gereçleri yapmak ya da oba köşesi veya oba çalışma yeri düzenlemek için planlar kurarsınız.

OBA TOPLANTILARI
Oban sık sık toplantılar düzenler. Her ünite toplantısında zamanın bir bölümü obaların kendi köşelerinde kendi başına toplantı yapabilmesi için ayrılır. Bunun dışındaki oba toplantıları ya izcilerden birinin evinde ya da obanın çalışma yerinde düzenli olarak gerçekleştirilir.

Obana ait bir çalışma yeri varsa şanslı sayılırsın. Bir garajın bir bodrumun ya da benzeri bir yerin bir köşesi bir kulübe dönüştürülebilir. Oba toplantılarında izciler birbirlerinin ilerlemesine yardım eder. Oba toplantılarında yapılmak istenilen büyük işler kararlaştırılır.

OBA YÜRÜYÜŞLERİ VE OBA KAMPLARI
İyi çalışan obalar açık havada pek çok etkinlik gerçekleştirirler. Düzenli olarak günü birlik yürüyüşlere (doğa yürüyüşlerine) çıkarlar. Bu doğa yürüyüşlerinin onayı önceden oymağın liderinden alınmalıdır. İyi obalar geceyi kendi kurdukları kamplarda geçirirler. Ama oban böyle bir kampa ancak obabaşın oymakbaşı tarafından gece kampı lideri olarak onaylanırsa çıkabilir. Obabaşının henüz bu konuda yeterli eğitimi yoksa oban izcilerden birinin babası ya da oymak lideri ile bu kampı gerçekleştirebilir.

Obanın hedefi, kendi gece kamplarını düzenleyebilmek üzere kampçılık alanında çok iyi bir eğitim görmektir.

Doğa yürüyüşü ve kampa çıkışlar oba yaşamının en yüksek noktalarıdır. Kamp ateşlerinin çevresinde oba ruhu en yüksek noktasına erişir, sen ve arkadaşların kendinizi izciliğe daha da yakın hissedersiniz. Obadaki olayların hepsi obaca planlanır. Obabaşının pek çok güzel düşüncesi vardır. Zaten obabaşı olarak seçilmesinin nedeni de budur. Obabaşınız size önerilerle gelir ve sen ve arkadaşların hep birlikte karar verir ve kararlaştırdığınız şeye hep birlikte katılırsınız.

Oban bir doğa yürüyüşü bir kamp ya da başka herhangi bir iş için bir saat ve tarih belirlemişse, o tarih ve zamanda hava yağmurlu da güneşli de olsa belirlenen noktada olman gerekir. Yalnızca güneşli havalarda ortaya çıkan güneşli hava izcisinin ne obasına ne de kendine pek fazla yararı dokunmaz. Obasına yararlı olan ve bu arada en fazla eğlenen izci her türlü hava koşulunun izcisidir

Leave A Response »