Aşere-i Mübeşşere kimlerden oluşmaktadır.

Usta 24 Ekim 2010 0

1) Hz. Ebu Bekir
2) Hz. Ömer
3) Hz. Osman
4) Hz. Ali
5) Hz. Zübeyr b. Avvam
6) Hz. Abdurahman b. Avf
7) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas 
8- Hz.Said b. Zeyd
9) Hz.Ebû Übeyde b. Cerrah
10) Hz.Talha b. Übeydullah

Leave A Response »