‘Kadına şiddet’ meclis gündeminde

Usta 07 Mart 2011 0

CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, Türkiye’de kadınların yüzde 41.9’unun fiziksel ve cinsel şiddete uğradığını belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “AKP Hükümeti 2011 yılının ilk 2 ayında 23 kadının erkekler tarafından katledilmiş olmasını nasıl yorumlamaktadır” diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan, TBMM Başkanlığı’na, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

-BAŞBAKAN’A ZOR SORULAR-

TÜİK verilerine göre Türkiye’de kadın istihdamının azaldığını, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”na göre de, Türkiye’de kadınların yüzde 41.9’unun fiziksel ve cinsel şiddete uğradığına dikkat çeken CHP’li Ayhan, Başbakan’a şu soruları yöneltti:

“Ülkemizde istihdam edilen toplam kadın nüfusun ne kadarı herhangi bir sosyal güvenceye sahip değildir?

Ülkemizde AKP hükümetleri iktidarları döneminde kadın istihdam sayıları ve oranların yıllara göre dağılımı ne olmuştur?

2001 yılındaki yasa görüşmelerinde kadınlarımıza yapılan haksızlığı gerekçe göstererek muhalefet şerhi koyan; ve yasayı ‘kadınlara devlet eliyle uygulanan ekonomik şiddet’ olarak tanımlayan ve adı geçen yasanın söz konusu maddesinin (4722 sayılı Yasanın 10. maddesi) değişmesi için TBMM Başkanlığına önerge veren dönemin AKP’si, iktidarda bulunduğu 8 yıldır, 18 milyon kadınımızın emeğini en doğru biçimde koruyacak olan ‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ni düzenlemekten hangi gerekçeyle vazgeçmiştir?

TBMM’de Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunda ‘eşitlik’ kelimesinin yer almasına karşı çıkan, ancak, 12 Eylül referandumunda kent merkezlerini ‘Kadınlara özel ayrıcalık için Evet diyorum’ afişleri ile donatan AKP Hükümeti ülkemizde, 2011 yılının ilk 2 ayında 23 kadının erkekler tarafından katledilmiş olmasını nasıl yorumlamaktadır?

AKP Hükümeti’nin kadına yönelik şiddeti din görevlileri aracılığı ile önleme projesi; kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin ortadan kaldırılması konusunda onaylanan uluslararası sözleşme ve protokollerde yer alan hükümlerinin uygulamaya aktarılmadığını mı ortaya koymaktadır?

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf, Akşam gazetesine yaptığı açıklamada, ‘kadına yönelik şiddetle ilgili bugüne kadar bir istatistiki çalışmanın olmadığını’ söylemesi, AKP Hükümeti’nin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik taciz, tecavüz ve şiddet gibi sorunlara bakışını mı göstermektedir?

Mardin’de 12 yaşında tecavüz edilen ve 26 erkeğe satılan kız çocuğunu korumak bir yana, tecavüzcülere ‘iyi halden’ dolayı ‘ceza indirimi’ yaparak tecavüzcüyü koruyan hukuk sisteminden AKP Hükümeti’nin sorumlu olmadığı söyleyebilir mi?” 

ANKA

Leave A Response »