2010 KPSS’de Mehtap öğretmenin hukuk zaferi

2010 KPSS’ de gerçekleşen kopya iddiaları nedeniyle yaş sınırını geçen Mehtap Özüdoğru’nun MEB’e karşı açtığı davada Danıştay yürütmeyi durdurmaya karar verdi.


2010 KPSS’ de gerçekleşen kopya iddiaları nedeniyle yaş sınırını geçen Mehtap Özüdoğru’nun MEB’e karşı açtığı davada Danıştay yürütmeyi durdurmaya karar verdi.

2010 KPSS de yaşanan skandal, bu sınava emek harcamış, umutlarını bağlamış birçok üniversite mezunu işsiz genci mağdur etmiş, meydana gelen haksızlıklar bir türlü önlenememiş ve telafi edilememişti. Soruşturmasının geçen bir buçuk yıla rağmen hala bir sonuca bağlanamamış olması, soruların sınav öncesinde gönderildiği birkaç elektronik posta adresinin de belli olmasına rağmen bir gelişme olmaması ise akıllarda bir soru işareti olmaya devam ediyor.

İşte bu skandal sonrasında basına “ KPSS’nin en mağduru” şeklinde yansımıştı Mehtap Öğretmen. Mağdur olan yüz binlerce kişiden biriydi. 2010 KPSS sorularının sızdırılması iddiaları nedeniyle Ağustos 2010 da yapılacak olan öğretmen atamaları bir gün önce durdurularak ertelenmiş, daha sonra 2010 KPSS’nin sadece Eğitim Bilimleri testi iptal edilerek sınav 31 Ekim 2010 tarihinde tekrarlanmıştı. İptal edilen sınavdan 85,333 ve yinelenen sınavdan 91,390 Eğitim Bilimleri puanı alan Mehtap Özüdoğru’nun, yaşanan skandal ve uzayan bu süreç nedeniyle, yinelenen sınav sonuçlarına göre başlatılan 25 Kasım 2010 atamalarına yaş sınırını bir hafta süreyle aştığı gerekçesiyle başvurusu alınmamıştı. Halbuki bir gün öncesinde ertelenen Ağustos atamalarına yaptığı onaylanmış başvuru belgesi hala elindeydi.

Yaşadığı bu haksızlığın sonrasında başlattığı hukuk mücadelesi hala devam ediyor, ancak geçtiğimiz günlerde çok önemli bir aşama gerçekleşti bu mücadelede. Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı bu işlemin hukuka uyarlığının bulunmadığını söyleyerek bu nedenle Mehtap Öğretmenin atama başvurusunun alınmamasıyla ilgili Bakanlık cevabının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kararın gerekçesinde “ Davacının, Temmuz 2010 KPSS Eğitim Bilimleri sınavı sonucunda aldığı puan dikkate alınarak öğretmenliğe atanmak için başvuru yaptığı 26.8.2010 tarihinde 40 yaşından gün almadığı gibi sınavın iptaline de neden olmadığı tartışmasızdır.” denilmekte. Ayrıca: “ Davacının kendi kusurundan kaynaklanmayan bir nedenle iptal edilen sınav sonucunda yapılan ikinci sınavdan aldığı puanla yaptığı atama başvurusunun kabul edilmesi gerekirken 25.11.2010 itibarıyla yaş koşulunu taşımadığından bahisle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denilerek Mehtap Öğretmen’in atanma istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Bu kadar mağdurun yaratıldığı 2010 KPSS de, tek de olsa bir hukuk kazanımı olması biraz içimizi rahatlatıyor.