Çok çalışmak depresyona sokuyor!

Çok çalışmak depresyona sokuyor!

Uzun saatler çalışmak depresyonu tetikliyor.


İngiltere’de yapılan bir araştırma uzun saatler çalışmanın depresyonu tetiklediğini ortaya çıkardı.

İngiltere’de bir grup kamu çalışanı üzerinde yapılan araştırmada, günde 11 saat ya da üzerinde çalışanların günde sekiz saat çalışan meslektaşlarına kıyasla depresyona girme olasılığının çok daha fazla olduğu belirlendi. Araştırma ekibinin başkanı olan ve Fin Enstitüsü Mesleki Sağlık bölümünde epidemiyolog olan Marianna Virtanen, “Uzun saatler boyunca çalışanların çoğu yüksek sosyo ekonomik statüde olan kişiler olmasına karşın, uzun saatler boyunca çalışmak depresyona neden oluyor” dedi.

Yüksek maaş fark yaşatmıyor

Daha önce yapılan araştırmalar ise işi olanların işsiz olanlara kıyasla, yüksek geliri olanların ise dar gelirlilere kıyasla depresyona girme olasılıklarının daha az olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Araştırmalar aynı zamanda özellikle yönetici kadrolarının kazandıkları dolgun maaşları hakedebilmek için uzun saatler boyunca çalıştıklarını belirlemişti, ancak “Plos One” dergisinde yayımlanan bu araştırma diğerlerini çürüterek işyerinde uzun saatler çalışmanın, yüksek maaşın sağladığı koruyucu etkileri ortadan kaldırdığı belirledi.

Uzun saat çalışanların çoğunun yüksek makamlardaki erkekler olup, aynı zamanda ya evli ya da biriyle birlikte yaşamakta ve gereğinden fazla alkol alan kişiler olduğu belirlendi.