En Güzel Semailer Muhayyer Kürdi Saz Semaisi Piyano Beste Sadi Işılay Makam Piyanist Eseri Sazları

En Güzel Semailer Muhayyer Kürdi Saz Semaisi Piyano Beste Sadi Işılay Makam Piyanist Eseri Sazları

Enstrümantel Türk Saz Müsikilerini Piyano ve Kanun Sesleri ile Dinlediniz mi?. Piyanist Güneş Yakartepe,