Menşur isminin anlamı: Neşrolunmuş, dağıtılmış, yayılmış

Menşur isminin anlamı: Neşrolunmuş, dağıtılmış, yayılmış

Menşur isminin anlamı: Neşrolunmuş, dağıtılmış, yayılmış

Menşur isminin sözlük anlamı
sf. (menşu:ru) esk. 1. Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş. 2. a. mat. Prizma. 3. a. tar. Padişah tarafından verilen vezirlik vb. bir unvanı gösteren bir ferman türü.

Tanınmış, ünlü.

İsim yapmış, tanınmış.

< Ar. meşhûr: meşhur || menşur sözdür: bir atalar sözünü söylemeden önce, bunu işaret etmek üzere söylenir