Piyano Tambur MUHAYYER KÜRDİ SAZ SEMAİSİ Beste Sadi Işılay Çal Çalma Çalmak Senfoni Tanbur Senfonik

Piyano Tambur MUHAYYER KÜRDİ SAZ SEMAİSİ Beste Sadi Işılay Çal Çalma Çalmak Senfoni Tanbur Senfonik

Solo Piyano ve Yaylı Tambur ile Muhayyer Kürdi Klasik Türk Saz Semaisi Piyano ile Farklı Bir Melodiyi Nasıl Bulacak sınız? Genç Piyanist Güneş Yakartepe “Sad…