Ahmet Davutoğlu’nun kullandığı ‘Refik’ kelimesi ne demek?

Ahmet Davutoğlu’nun kullandığı ‘Refik’ kelimesi ne demek?

Ahmet Davutoğlu’nun konuşmasında geçen Refik olmak tabiri, birçok kişinin aklında soru işareti yarattı. Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklama esnasında kullandığı refik kelimesi ile gündeme oturdu. Peki Başbakan’ın kullandığı refik kelimesi hangi anlama geliyor?

REFİK OLMAK NE DEMEKTİR?
Açıklamada cümle içerisinde kullandığı “refik olma özelliğiyle bağdaştıramadım” ve “AK Parti’nin devamı için refik değişmesi için genel başkanın değişmesi kararı bende hasıl oldu” sözleri dinleyenlerin kafasında soru işareti oluşturdu.
Kelime, Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne göre, ilk anlamı bakımından arkadaş ve dost ifadesini vermektedir. İkinci anlamı ise, eş, koca ve zevç manasına gelmektedir. Kuran-ı Kerim’de Nisâ suresi içerisinde de geçen kelime, mealen şu şekilde buyrulmuştur:
Kim Allahü teâlâya ve Resûl’e itâat ederse, işte onlar Allah’ın kendilerine lütuflarda, ihsânlarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehîdler ve sâlih kişilerle berâberdir. Bunlar ne güzel refiktirler. (Nisâ sûresi: 69) Aynı zamanda Hadis-i şeriflerde de kullanılan terim, dini kaynaklarda şu şekilde yer almaktadır:
Önce refîk sonra yol. (Şâh-ı Nakşibend) Yâ Rab! Kabrimi Ravda-i Cennet et, Yalnız bırakma, refîkim rahmet et. (M. Sıddîk Gümüş)
Allahü teâlâ refîktir, yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiçbir şeye vermediğini yumuşak davranana ihsân eder. (Hadîs-i şerîf-Müslim)

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun dün partisini olağanüstü genel kurula götürme kararını açıklamasının ardından Google Trends listesinde refik aramalarında gözle görülür bir artış yaşandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu dün düzenlediği basın toplantısında birçok defa arkadaş, dost, eş anlamına gelen Refik kelimesini kullanmıştı. Davutoğlu’nun kullandığı bu kelime, TDK’nın Türkçe sözlüğünde bugüne kadar 234 milyon 702 bin 21 kez sorgulandı. TDK’da, Refik kelimesinin ilk anlamı arkadaş, dost karşılığını bulurken, ikinci anlamında eş, koca ve zevc olarak yer alıyor.