Timer Komutu ve Parametreleri

Timer Komutu ve Parametreleri

Timer -> Belirtilen sayı ve sürede komut tekrarı yapmanızı sağlar. Kullanımı: /timer tekrarsayısı tekrarsüresi /komut Kapatmak için : /timers off

———-
[Eğitim Konusu]: Timer Komutu ve Parametreleri


Belli aralıklarla ya da belli süreyle uygulanmasını istediğimiz işlemleri yapmak için kullanılır. Örneğin;

/timer 3 1 /msg #MED Merhaba

komutu, #MED kanalına 1’er saniye aralıklarla toplam 3 defa “Merhaba” yazmamızı sağlar. Örnekte gözüktüğü gibi komutun kullanım şekli ;

Kullanım Şekli » /timer /Yapılacaklar

formatındadır. Aşağıda, kullanım şeklinin pekiştirilmesi için birkaç örnek verilecektir.

Örnek Kullanım » /timer 5 10 /amsg Selamlar. (10’ar saniye aralıklarla, toplam 5 defa tüm kanallara “Selamlar.” yaz.)
Örnek Kullanım » /timer 2 50 /Whois Dybuuk (50’ser saniye aralıklarla, toplam 2 defa Dybuuk nickine whois çek.)
Örnek Kullanım » /timer 1 10 /Join #MED (10’ar saniye aralıklarla, toplam 1 defa #MED kanalına giriş yap. – Ya da 10 saniye sonra #MED kanalına giriş yap.)
Örnek Kullanım » /timer 0 30 /msg Dybuuk Selam. (30’ar saniye aralıklarla, sonsuz defa Dybuuk nickine “Selam.” yaz.)

Son örnekte gördüğünüz gibi, eğer yapılacak işlemin kaç defa yapılması gerektiği ” 0 ” olarak belirtilirse, komut sözkonusu işlemi sonsuza dek yapacaktır.
Uygulayacağımız timerlara bir isim de verebiliriz. Şöyle ki ;

Örnek Kullanım » /timer5 3 1 /msg #MED Merhaba (Bu timer 5 numaralı timer ımızdır.)
Örnek Kullanım » /timer10 4 5 /Whois Dybuuk (Bu timer 10 numaralı timer dır.)
Örnek Kullanım » /timerEgitim 3 10 /cs info #Egitim (Bu timer ın adı “Egitim” dir. Timer a verilen isimler bir sayı olmak zorunda değildir.)

Bunlar dışında ;

Aktif olan tüm timer ları kapatmak için –> /timers off
Aktif olan belli bir timer ı kapatmak için –> /timeradı off (Örnek : /timer5 off)
Aktif olan timer ları listelemek için ise –> /timer

komutlarını uygulayabiliriz.

Aktif timer ları listelerken sadece belirttiğimiz maskeyi içeren timerları listeleme şansımız da vardır.
Bunun için ise joker karakterlerden (* ve ?) faydalanırız.

/timer?? –> Ismi iki haneli timerları listeleyecektir.
/timera?b –> Ismi ‘a’ ile baslayan, ‘b’ ile biten ve 3 haneli isme sahip timerları listeleyecektir.
/timer1? –> Ismi iki karakterden olusan ve ilk karakteri ‘1’ olan timerları listeleyecektir.

Timer komutunun kullanımı esnasında, kullanabileceğimiz bazı parametreler mevcuttur. Bu parametreler ; “-h , -i , -p , -r , -o , -e” parametreleridir.
Şimdi bu parametrelerin ne anlama geldiklerini ve görevlerini inceleyelim.

[-h parametresi ]: Girilen saniye cinsinden timerin seviyesini milisaniniye çevirmek için kullanılır.
Örnek Kullanım » /timer1 -h 5 1 /msg Dybuuk Merhaba
Açıklama » 1 milisaniye aralıklarla toplam 5 defa, Dybuuk nickinin özeline “Merhaba” yazmamızı sağlayan komuttur.

[-i parametresi]: Eğer birden fazla server penceresi aktif ise, bu parametre ile aktif olan timerlar diğer sunucularda da aktif olacaktır.
Örnek Kullanım » /timer2 -i 3 1 /amsg Naber?
Açıklama » Bağlı olduğumuz tüm sunucularda, 1’er saniye aralıklarla toplam 3 defa bulunmuş olduğum tüm kanallara “Naber?” yazmamızı sağlayan komuttur..

[-p parametresi]: Aktif olan bir timeri deaktif (Pause) etmek için kullanılır.
Örnek Kullanım » /timer5 -p
Açıklama » Aktif olan 5 numaralu timerı durdurmamızı sağlayan komuttur.

[-r parametresi]: ” -p ” parametresi ile durdurulmuş olan timeri, kaldığı yerden devam ettirmek için kullanılır.
Örnek Kullanım » /timer5 -r
Açıklama » Daha önceden deaktif etmiş olduğumuz olan 5 numaralı timerı, durdurduğunuz yerden devam etmesini sağlayan komuttur.

[-o parametresi]: ” -o ” parametresi ile girilen timerlar, bağlı olduğumuz sunucudan bağlantımızın düşmesi durumunda dahi devamlılığını sürdürecektir.
Örnek Kullanım » /timer6 -o 7 3 /ping Dybuuk
Açıklama » Bağlı olduğumuz sunucudan, bağlantımızın kopması durumunda dahi, “Dybuuk” nickini 3 saniyede bir toplam 7 kere pinglemeye devam edecektir.

[-e parametresi]: Daha önceden çalışıyor olan timerın, yapacağı işlemi hemen yapması için kullanılır.
Örnek Kullanım » /timer3 -e
Açıklama » 3 numaralı timerın, yapacağı işlemi hemen yapmasını sağlayan komuttur.


Timer Komutu ve Parametreleri konulu eğitimin anlatımı sona ermiştir.

———-