İnsan kaynakları yönetiminin neden önemli olduğunu açıklayabileceksiniz. İnsan kaynakları yönetiminin temel faaliyet alanlarını ve işlevlerini tanımlayabileceksiniz. Yöneticilerin insan kaynakları yönetimi sorumluluklarını karşılaştırabileceksiniz. İnsan kaynakları yönetimini etkileyen iç ve dış çevresel unsurları listeleyebileceksiniz. İnsan kaynakları bölümünün yapılandırılması sırasında etkili olan faktörleri özetleyebileceksiniz.