Zekat hesaplama nasıl yapılır? Türkiye Diyanet Vakfı zekat hesaplama işlemlerinde yardımcı olabilmek için internet sitesi kurdu. İslam’ın 5 temel şartından biri olan zekat, dinen zengin sayılan kimselerin ihtiyaç sahibi sayılan kimselere belli oranlarda verdikleri miktardır. Peki, TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat nedir? Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat altın nisap miktarı ne kadar? Zekat anneye, akrabaya verilir mi? İşte zekat ile ilgili merak edilenler….

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam’ın 5 şartından biri olan zekat ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlara yardımcı olabilmek amacıyla zekat hesaplama internet sitesini kurdu. Zekat artma, arıtma; övgü ve bereket anlamlarına gelmektedir. Peki, TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat nedir? Zekat ne zaman ve kimlere verilir? Zekat altın nisap miktarı ne kadar? İşte konu ile ilgili detaylar…

TDV ZEKAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Türkiye Diyanet Vakf’nın açmış olduğu zekathesapla.tdv.org internet adresi üzerinden zekat hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kurulan internet sitesinde, “Nakit ve Gayrimenkul”, “Zirai Mahsul”, “Yer Altı Zenginlikleri” ile “Saime Hayvanlar” gibi başlıklarda mal varlıkları kalem kalem hesaplanarak yükümlünün vermesi gereken zekat miktarı belirleniyor..

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet adresinden alınan bilgilere göre, zekat ile ilgili merak edilen soruların yanıtı şu şekilde:

ZEKAT NEDİR?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

ZEKAT NİSAP MİKTARI NE KADAR?

Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir..

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekat vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kameri ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kameri ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur. Zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekat bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekâtın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).

Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında, ister artıcı (nâmî) vasıfta olsun ister olmasın, herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekât verilmez.

Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir.

Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkânı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekât verilebilir. Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkânına sahipse ona zekât verilmez.

“Allah yolunda” anlamına gelen “fî sebîlillah” ifadesi ise, kendisini Allah yoluna ve İslam’a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır..

ZEKAT KİMLERE FARZDIR?

Zekât ibadeti ile ilgili şartlar, zekâtın bir kim-seye farz olmasının ve verilen zekâtın geçerli ol-masının şartları şeklinde iki ayrı başlık altında ele alınır.

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen ar-tıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı olmaktan kaste-dilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.

Zekâtın farz olması için ayrıca nisap miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kameri yılın geçmesi ve yıl sonunda da nisap miktarını koruması gerekir. Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolma-dan önce de verilebilir.

Zekâtın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle “niyet” şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez. Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan “temlik” de şarttır. Yemek hazırlayıp yedirmek gibi ibâha denilen yol-larla fakire zekât verilmiş olmaz..