Emekli çalışanların yıllık izin hakları ve ihbar hakları tam olarak neler soruları emekli çalışanların kafasını karıştırıyor. Emekli çalışanların haklarına ilşikin bütün ayrıntılar haberimizde…

Türkiye’de emekli olup da çalışan binlerce kişi var. Bunlar her ay SGDP ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Emekli olarak çalışanların iş kanuna göre hakları var. Bu haklar hem devam eden hem de farklı olan haklardır.

izin haklarınızı biliyor musunuz ?

EMEKLİ OLARAK ÇALIŞANLARIN İZİN HAKLARI

Öncelikle belirtmek gerekir ki kanun koyucu emekli çalışanları izin hakkı konusunda emekli veya normal çalışan olarak ayırmamış sadece yaş olarak bir fark getirmiştir. Bu farkları şöyle sıralayabiliriz

1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün,

6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün,

15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilir.

Bununla birlikte, 18 ve daha küçük yaştakiler ile, 50 ve daha büyük yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamayacaktır. Yani emekli olsun ya da olmasın yıllık izin süreleri aynıdır.

EMEKLİ OLARAK ÇALIŞANLARIN İHBAR HAKLARI

İşveren aşağıda tabloda verdiğimiz sürelerde çalışanı ihbar etmezse ihbar tazminatı ödemek zorundadır. Emekli ya da emekli olmayan farketmeksizin çalışma süreleri dikkate alınır.

Hizmet Süresi

Bildirim Süresi

İhbar Tazminatı Tutarı

6 aydan az olan çalışma dönemi için:

2 hafta

2 Haftalık Ücret

6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için:

4 hafta

4 Haftalık Ücret

1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için:

6 hafta

6 Haftalık Ücret

3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için

8 hafta

8 haftalık Ücret

EMEKLİ OLARAK ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI HAKLARI

Yürürlükteki iş kanuna göre emekli olmayan ve emekli olan çalışanlar arasında bir fark yoktur. İzin, kıdem tazminatı ve ya ihbar hakkı emekli çalışanlara da tanınmıştır. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederken işveren tarafından işten çıkarılan ya da haklı bir nedenle istifa eden işçilerin hepsi kıdem tazminatı alabilir.

Emekli olduktan sonra çalışanların yeniden emeklilik gerekçesi ile istifa ettiklerinde durum değişiyor. Kıdem tazminatını almadan aynı işyerinde çalışmaya devam edenler, artık fiilen emekliye ayrılmayı istediklerinde emeklilik öncesi ve emeklilik sonrası döneme ilişkin kıdem tazminatlarını beraber alabilirler.

İkinci ve üçüncü grupta yer alan, yani önceki döneme ait kıdem tazminatlarını alıp emekli aylığı bağlatarak aynı işyerinde veya başka bir işyerinde çalışmaya devam edenlerin yeniden emeklilik hakkı ya da 15 yıl sigortalılık – 3600 gün prim koşulunu ileri sürme hakları bulunmuyor.