Ortaya çıkan ve biline odur ki , bilim iki türlüdür: birisi bedenler bilimi , yani tıp bilimidir. ikincisi de dinler bilimi yani fıkıh’tır.

Görülüyor ki beden bilimi din bilimlerinden önce ele alınmıştır. Çünkü insan bedeni sağlıklı olmadıkça doğru dürüst kullukta bulunup yüce Allah’ın emirlerini hakkıyla yerine getirebilme olanaksızdır. Beden bilimi tıp bilimidir ki, bu dahi tıp biliminin saygınlığının başka bir göstergesidir. Ayrıca Peygamberimiz (salat ve selam onun üzerine olsun) şerefli bir hadisinde “ilim iki türlüdür : Birisi Din bilimidir, ikincisi de Dünya bilimidir” demişlerdir. Burada Dünya biliminden kasıt tıp bilimidir. İnsanın hayatta kulluk görevlerini tam yapabilmesi ve şanı yüce Allah’ın emirlerini tam anlamı ile yerine getirebilmesi, sağlığını koruyup hastalıklarını giderebilmesi ancak tıp bilimi ile mümkün olur. İnsan bedeni maddi ve manevi yönlerden sağlıklı bulunmadıkça ne dünya ile ilgili çıkarlarını ve ne de ahıret saadetini elde edebilir.

Sağlığını korumak ve hastalıklarını gidermek herkesin başına borçtur.