Ücretsiz İzin Ödemesi Başvuru ekranı açıldı.

SGK Ücretsiz İzin Maaş Ödemeleri ile ilgili giriş giriş ekranı İşveren sisteminde açıldı…

7244 sayılı Kanun ile Koronavirüs sebeb ile İşveren tarafından ücretsiz izne gönderilen işçiler için yapılacak olan ücretsiz izin desteği için bildirim ekranı SGK e-İşveren sisteminde açıldı.Ücretsiz İzin desteği Başvusu SGK İşveren Sistemi üzerinden yapılacak.

Sistem üzerinden yapılacak başvurularda Ücretsiz izin desteği ödemesi 17 Nisan 2020 tarihinden sonra Ücretsiz izne çıkarılan işçilere yapılacak.

Ücretsiz İzin işlemleri menüsünde Ücretsiz izin desteğinden yararlanan işçileri listelemek mümkün olacak.

Pandemi nedeni ile yapılacak olan Ücretsiz izin desteği bildirim ekranı

e-işveren sisteminde 

COVİD 19 ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ menüsu altında

COVİD 19 ÜCRETSİZ İZİN GİRİŞİ
COVİD 19 ÜCRETSİZ İZİN GİRİŞİ
COVİD 19 ÜCRETSİZ İZİN XML GİRİŞİ

bölümlerinden oluşmaktadır.

İşveren Sisteminden Ücretsiz izin Başvurusu Nasıl Yapılır?

COVİD 19 ÜCRETSİZ İZİN GİRİŞİ menüsü tıklandıktan sonra,

Sİgortalı TC Kimlik No:

COVİC 19 Ücretsiz İzin Dönemi

COVİD 19 Ücretsiz İzin gün Sayısı

Sigortalı Banka İBAN Numarası

ve sigortalıya ve işverene ait telefon bilgilerinin girilmesi gerekiyor.

Ücretsiz İzin Bildiriminin takip eden ayın üçüne kadar İşveren sisteminden yapılması gerekiyor.

Ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılacak.

Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilecek.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanamayanlar için Nakdi Ücret Desteği Bildirimi nasıl yapılacak.

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanlar için Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde /Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bildirilmiş olan “18-Kısa Çalışma Ödeneği” gerekçesinin “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak güncellenmesi ve işverenler tarafından ücretsiz izin başvurusunda bulunulması gereklidir.

 Ayrıca 17/4/2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılmasına rağmen, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde “28-Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün nedeni yerine yanlışlıkla başka bir koddan bildirim yapanların, eksik gün kodunun değiştirilmesi için SGK’nın ilgili il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekir.

İş Sözleşmeleri Fesh edilen işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvurusu Nasıl yapılır?

İş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizler için nakdi ücret desteği başvurusu “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devlet üerinden yapılacak.

İşsözleşmesi feshedilen işçiler işsizlik ödeneği başvurusunu kendisi yapacak Nakdi ücret desteği Ödemeleri İŞKUR tarafından yapılacak.

Nakdi ücret Desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Nakdi ücret Desteği ödemeleri dönemi izleyen ayın 8’inden itibaren ödenmeye başlayacak.

By Usta