Obsesif (Takıntılı ) Kişilik Bozuklukları

Obsesif (takıntılı ) kişilik bozukluklarında kişinin iş ve sosyal yaşamdaki bozulma ciddi boyutlardadır. Yaşamdaki çoğu şeyi kontrol etmeye çalışırlar ,ancak kontrol edemedikleri olaylar karşısında yoğun bir huzursuzluk ve gerginlik hissederler. Yakınlarından da sorumlu olduklarını düşünürler. Onlardan beklentileri de fazladır. Yaşamın işlevselliği önemli ölçüde bozulur . İşler yolunda gitmeyince cezalandırma yolunu seçerler. Yapılacaklar listesi o kadar kabarıktır ki sonu gelmez. Basit bir iş bile detaylar nedeniyle bitirilemez ya da yapılan işler içe sinmez. Başkalarının yaptıklarını da beğenmezler. Keyifle yapılacak bir aktivite bile eziyet haline gelebilir. İnatçı ve uzlaşmaz tutumları nedeniyle insan ilişkileri sıkıntılıdır. Ahlak ,doğruluk ve değerler konusunda aşırı katı ve tutucu davranırlar. Duygu yüklü davranışları anlamaz ,empati kuramazlar. Çok düzenli ve titiz bir anne evde rahat hareket edememeye ,huzursuzluğa neden olur. Her şeyin mükemmel olmasını bekleyen bir babayla kusurlar dünyanın en büyük faciası gibi algılanır. Bu ebeveynler çocuklarını koşullu sever .çocuklar proje tadında ,kurallara uyan ,düzenli ve çalışkansa sevilirler. En çok ergen çocuklarıyla çatışırlar. Bu kişilerde düzen ,kontrol, temizlik ,simetri ,cinsel ya da dini takıntılar görülebilir. Bu takıntıların yarattığı umutsuzluk ,tükenmişlik ve çaresizlik varsa yardım alınmalıdır.Yine bu kişilerde depresyon ,cinsel işlev bozukluğu ve psikosomatik yakınmalar sıkça görülür. Mükemmel olmaya çalışmak ,işlerin ve sorumlulukların çokluğu ,ertelemeler nedeniyle işlerin gecikmesi kaygıları arttırır. Esneyememeleri ,katılıkları , mükemmeliyetçi yaklaşımları çok derin incinmeler ve umutsuzluklara neden olabilir. Baş ağrıları ,yüksek tansiyon,mide ve bağırsak sıkıntıları yaşayabilirler.

Sıradan sihrin peşinde …Zorluklarla mücadele ederken zaman iki yönde akar . Birey geçmişten ders çıkarır ve geleceği yeniden planlar . Hayatının sonraki dönemi için ,başına gelenlerden önceki iyilik haline geri dönmeyi arzular. Yılmazlık ,iyileşme sabrını yeniyi deneyimleme öğretisiyle birleştiren bir olgunlaşma yolculuğudur. Yılmazlık “ordinary magic “ (sıradan sihir ) olarak tanımlanır. Çünkü sanıldığı gibi sıra dışı bir beceri değildir . Yılmazlık sihrini gerçeğe dönüştürecek potansiyele herkes sahiptir. Yılmazlıkla ilgili belki de en büyük yanılgı ,kişinin vereceği mücadelede tümüyle yalnız kalacağını sanmasıdır. Oysa yalnızlık zihinde başlar . Akıl olumsuz duyguyla barışıp yeni bilgiyle beslendikçe ,kendi dışındaki akıllarla zenginleşir ve hamle alanını genişletir. Şafak geçmişten geleceğe , gün bitiminin en karanlık anından doğacak günün aydınlığına ulaşır . Güneş aynı doğar . Fakat uyanılan gün farklıdır. Her yeni günde yeniden denemeye imkan vardır . Sıradan sihri ortaya çıkaran denemekten vazgeçmemektir .