Atmosfer dünyanın hava küresini oluşturan ve yer yuvarlağını çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer olarak bilinir. Atmosferin dünyaya bilinen birçok faydası bulunuyor. Bu yüzden eğer atmosfer olmasaydı neler olurdu sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki atmosferin faydaları nelerdir? Atmosfer olmasaydı neler olurdu? Atmosfer hakkında tüm merak edilenler:

Atmosferimizin hâlâ var olmasını, dünyanın çevresindeki manyetik kuşağa, manyetik kuşağın da var olmasını magmadaki radyoaktif maddelere borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Atmosferdeki farklı gazlar yer çekiminin etkisiyle çeşitli yükseltilerde bulunuyor. Ama yerden yükseldikçe yoğunlukları azalıyor ve toplam kalınlığı 10.000 km olan atmosferin bittiği yerde yer çekimi de bitiyor. Atmosferin bittiği yerde de uzay boşluğu başlıyor. Atmosferde yaklaşık %78 azot, %21 oksijen bulunuyor. Geri kalan %1’lik dilimde ise argon, kripton, neon, hidrojen, helyum, ksenon gibi bağımsız hareket eden gazlar bulunuyor. Hacim payı %4’e kadar yükselebilen ve atmosferde önemli bir yer tutan su buharının yani nemin miktarı iklim ve sıcaklığa göre farklılık gösteriyor. Atmosfer ve atmosferi oluşturan katmanlar dünyada canlılık faaliyetlerinin ve doğa olaylarının gerçekleşmesini sağlayan bir yapıdır. Bu yüzden atmosferin doğaya ve canlılara büyük yararı bulunmaktadır. Peki atmosferin faydaları nelerdir, atmosfer olmasaydı neler olurdu? İşte cevaplar:

ATMOSFERİN FAYDALARI NELERDİR?

Atmosfer yeryüzünü saran hava katmanı olarak biliniyor. Sabit ve değişken gazlardan oluşan atmosferde yaklaşık %78 azot, %21 oksijen bulunuyor. Azot ve oksijenin insan yaşamı için büyük önem taşıyor. Atmosferin faydalarından bazıları:

İklim olaylarının meydana gelmesini sağlar.

Canlı yaşamı için gerekli gazları içinde barındırır. Yaşama olanak sağlar.

 Güneşten gelen ışınların bir kısmını tutarak yerin aşırı ısınıp soğumasını engeller.

Ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları süzer.

Meteorların yeryüzüne düşmesine engel olur.

Güneş ışınları atmosferde kırılmaya uğrar ve gölgede kalan yerlerin aydınlık ve sıcak olmasını sağlar.

Dünyanın aşırı soğuma veya ısınmasını engeller.

 ATMOSFER OLMASAYDI NELER OLURDU?

Atmosferin birçok faydası faydalarına bakıldığında doğaya, insanlara ve tüm canlılara ne kadar faydası olduğu görülüyor. Atmosferin olmadığı durumda yaşamdan bahsetmek imkansız olurdu. Atmosfer canlı yaşamının devamını sağlayan doğal bir ortam olduğu için önemlidir.

Peki Atmosfer olmasaydı dünyada neler olurdu?

Atmosferin olmadığı durumda güneşten gelen zararlı ışınlarda dünyaya gelerek zarar verebilirdi.

 Ayrıca eğer atmosfer olmasaydı sıcaklık değişimleri görülürdü ve sıcaklık farkları da artardı. Gündüz çok sıcak geçer iken geceler, de çok soğuk olurdu. 

Göktaşları dünyaya kolaylıkla ulaşırdı ve dünya üzerinde kraterler meydana gelirdi.

Su döngüsü olmaz ve küresel ısınmalar görülmezdi.

Gökyüzü mavi renk yerine siyah renk olurdu ve gökyüzünde zaman zaman meydana gelen gökkuşağı oluşmazdı.

Sel, baskın ve kasırgalar meydana gelmezdi.

 ATMOSFERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Atmosferler saydam ve renksizdir. Ama atmosferin içerisinde bulunan su buharı Güneşten gelen ışınları bir prizma gibi kırarak beyaz ışınların mavi görünmesine sebep olur.

  Atmosferin bir diğer özelliği atmosferlerin alt katları daha sıcak olmasıdır.

Atmosfer kalınlığı ekvatorda fazladır. Kutuplarda daha azdır.

10.000 kilometre ortalama kalınlığı bulunur.

Yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.

Ağır gazlar alt tabakalarda, hafif gazlar üst tabakada toplanmıştır.

Her zaman bulunan ve miktarı değişmeyen gazlar su buharı ve karbondioksittir.