AKP’li milletvekillerinin imzasıyla getirilen “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” teklifi ile hak alanında çalışan derneklerden, medya alanında çalışan derneklere kadar tüm STK’ler için kayyum atanmasının önü açılıyor.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre, TBMM’ye, AKP’li milletvekillerinin imzasıyla getirilen “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” teklifinden, İçişleri Bakanı’na, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yönetimine kayyum atama yetkisi veren düzenleme çıktı. Teklif yasalaşırsa, İçişleri Bakanı ve valilikler, STK’lerin yönetiminde bulunan ve hakkında terör soruşturması açılan isimleri görevden alabilecek, derneğin faaliyetini geçici olarak durdurabilecek ve gerekli görürse yönetimlerine kayyum atayabilecek.

STK’ların faaliyetleri sınırlandırılabilecek

Çok tartışılacak düzenlemeler

Tekliften, Türkiye’deki tüm STK’leri ve Türkiye’de şubesi bulunan STK’leri yakından ilgilendiren, çok tartışılacak düzenlemeler de çıktı. Derneklerin yardım faaliyetleri İçişleri Bakanlığı veya valilikler tarafından sıkı denetlenecek olup, internet yoluyla yapılan yardım toplama faaliyetlerinde yasaya aykırılık bulunması halinde, bu içerikler engellenecek. İçerik engellemeyen yer sağlayıcıya yaptırım uygulanarak, bakanlık ve valilikler bu konuda sulh ceza hakimliğinden karar almak zorunda olacak.

İnternet ortamında izinsiz yardım toplayanlara 200 bin liraya kadar para cezası verilebilecek. Denetmenler, yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak, bankalardan her türlü bilgiyi alabilecek. Merkezi yurtdışında bulunan, Türkiye’de şube açan vakıf ve dernekler de denetim kapsamı içinde olacak.

Affa uğrasalar bile görevi bırakacaklar

Teklife göre, Dernekler Kanunu’na eklenen hükümle, zamanaşımı ve benzeri nedenlerle “süreler geçmiş” veya affa uğramış olsalar bile “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında yer alan terör suçlarından mahkum olanlar derneklerin genel kurul dışındaki organlarında görev alamayacak.

Belediyelerde olduğu gibi derneklerde de kayyum dönemi

Dernek faaliyetleri kapsamında hakkında terör soruşturması açılanlar, İçişleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilecek. Tedbirin yeterli olmaması veya gecikmesinde sakınca bulunulan hallerde İçişleri Bakanı, derneğin faaliyetinden geçici olarak alıkoyabilecek. Mahkeme, bu kararı 48 saat içinde denetleyecek.

Bakanlık, görevden uzaklaştırdığı kişilerin yerine Dernekler Kanunu hükümlerine göre kayyum da atayabilecek. Böylece belediyelerde olduğu gibi derneklerde de kayyum dönemi başlayacak.