Sal. Tem 16th, 2024

Şişecam, sürdürülebilirlikte oyun değiştirici bir Türk buluşu olan Basalia’yı dünyaya yaymayı hedefliyor

Cam ve kimyasallar alanlarının küresel oyuncusu Şişecam, bio-ekonomi alanında önemli bir Türk buluşu olan yeşil ve döngüsel Basalia Teknolojisi’ne yatırım kararı aldı. Bu karar ile biyoteknoloji alanına ilk kez yatırım yapacak olan Şişecam, daha sürdürülebilir bir dünya hedefi doğrultusunda geliştirilen Basalia Teknolojisi’nin sahibi 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat protokolü imzaladı. Protokolde öngörülen global şirketin Şişecam ortaklığında kurulmasıyla birlikte Şişecam, ilk denemelerinde olumlu sonuçlarını gördüğü Teknoloji’yi önce kendi tesislerinde pilot olarak deneyecek. Bu denemenin çıktılarını değerlendirdikten sonra, 7CBasalia’nın atıkları katma değere dönüştüren döngüsel iş modelinin tüm dünyaya ulaşabilmesine katkı sağlayacak.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, “İlk denemelerde başarılı sonuçlar elde edildiğini gördüğümüz ve biyo-ekonomi alanında çığır açıcı olabileceğine inandığımız Basalia Teknolojisi’nin gelişimine ve global ölçekte yayılımına katkı vermek amacıyla bir biyoteknoloji start-up şirketi olan 7CBasalia ile global bir şirket kurmak konusunda mutabakat protokolü imzaladık. Her türlü atığı zararsız maddelere dönüştüren Basalia Teknolojisi’ne yönelik yatırımımızla, bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyeceğiz. Ayrıca, sürdürülebilirlik hedeflerimizle örtüşen bu teknolojiyi önce Şişecam bünyesinde pilot olarak uygulayıp sonuçlarını daha büyük ölçekte deneyimledikten sonra, uluslararası platformlarda yayılımına da önemli ölçüde katkı sağlayacağız. Bugün 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren, katma değerli ürünleriyle 150 ülkeye ulaşan Şişecam, en sürdürülebilir malzeme olan camda Türk sanayinin başlangıç noktası ve global temsilcisidir. Şişecam, bu yeni yatırımıyla, sürdürülebilirliğe büyük katkı sağlayacağına inandığı Basalia Teknolojisi’nin global yayılımında da etkin bir rol oynayacaktır” dedi.

Basalia Teknolojisi’nin geliştiricisi ve 7CBasalia’nın kurucularından Ahmet Başal ise “Bu inovatif sistem, atıkları çevresel bir sorun olmaktan çıkartıp, çevre dostu katma değerli ürünler haline dönüştürüyor. Basalia Teknolojisi sayesinde atık sular tekrar kullanılabilir hale gelirken, organik atıklarla birleşen katı atıklar ise önce zararsız hale getiriliyor. Ardından da bu atıklar aracılığıyla çevreye dost bir enerji kaynağı olan hidrojen gazı elde edilebiliyor. Basalia, atık sorunu olan şirketlere yönelik çözümler sunarken, topyekun şehir ve ülke yönetimleri için de Yeşil Şehir çözümleri üretiyor. Türkiye’de kurumsal Ar-Ge faaliyetlerinin öncülerinden olan Şişecam’ın teknoloji geliştirme alanındaki güçlü know- how ve kabiliyeti ile projenin daha da geliştirilmesinde çok önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Dünyada 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren, ürünleriyle 150 ülkeye ulaşan Şişecam’ın geniş küresel ayak izinin de katkılarıyla, bu benzersiz inovasyonun dünyada hak ettiği hızda yayılacağına yürekten inanıyorum” dedi.

09.11.2021 – Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyun kurucusu Şişecam, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle geliştirilmiş bir buluş olan Basalia Teknolojisi’ne yatırım kararı aldı. Yeşil ve döngüsel ekonomiye yönelik bir teknoloji olan Basalia Teknolojisi’nin sahibi 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat protokolü imzalayan Şişecam, her türlü atığı zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bu teknolojiye yönelik yatırımıyla, bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyecek. Ayrıca, ilk denemelerde başarılı olduğunu gördüğü bu oyun değiştirici buluşun pilot olarak Şişecam bünyesinde denenmesinin ardından, tüm dünyada uluslararası platformlara yayılımına da katkı sağlayacak. Bu yatırım, Türkiye’de 9 farklı iş kolunda faaliyet gösteren Şişecam’ın biyoteknoloji alanındaki ilk yatırımı olacak.

Atıktan katma değer yaratan döngüsel inovasyon

2020 yılında Türkiye’de kurulan 7CBasalia’nın global telif haklarına sahip olduğu inovatif Basalia Teknolojisi, konvansiyonel teknolojilerden farklı bir sisteme sahip, önemli bir buluş. Sistem, atıkları çevresel bir sorun olmaktan çıkartıp, çevre dostu katma değerli ürünler haline dönüştürme hedefiyle çalışıyor. Atık suların doğaya karışması bugün, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri haline gelmişken, Basalia Teknolojisi, bu suları saf suya dönüştürüyor. İşlem sonucunda atık sular, tekrar kullanılabilir hale gelerek yeniden bir kaynağa dönüşmüş oluyor. Katı atık sorununa da kritik bir çözüm getirme odaklı çalışan sistem sayesinde, organik atıklarla birleşen katı atıklar, önce zararsız hale geliyor. Ardından da bu atıklar aracılığıyla çevreye dost bir enerji kaynağı olan hidrojen gazı elde edilebiliyor. İklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası kurumlarla da işbirliği içerisinde çalışan şirket atık sorunu olan şirketlere yönelik çözümler sunarken, topyekun şehir ve ülke yönetimleri için de Yeşil Şehir çözümleri üretmeyi hedefliyor.

Şişecam’ın sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu teknoloji

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, yeni yatırım kararını şöyle açıkladı: “86 yıllık geçmişi boyunca her dönem insana ve doğaya saygılı bir şirket olmayı ilke edinen, güçlü ArGe altyapısı sayesinde geliştirdiği katma değerli ürünleri ile daha sürdürülebilir bir dünya için çözümler sunan Şişecam, son yıllarda güçlü büyüme hedeflerini destekleyecek yeni yatırım alanlarını inceliyordu. Şişecam’ın sürdürülebilirliğe yönelik gelişme hedefleri ile; 7CBasalia’nın ortaya koyduğu inovatif döngüsel biyoteknoloji ve Yeşil Şehirler vizyonu birlikte güzel bir uyum yakaladı. Bu uyumu sinerjiye dönüştürmek, ilk denemelerimizde faydalı olduğuna ve gelişim potansiyeline inandığımız Basalia Teknolojisi’nin global platformlara yayılımını desteklemek için bir global ortaklık niyet anlaşması imzaladık. Bugün 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren, katma değerli ürünleriyle 150 ülkeye ulaşan Şişecam, en sürdürülebilir malzeme olan camda Türk sanayinin başlangıç noktası ve global temsilcisidir. Şişecam, bu yeni yatırımıyla iklim değişikliği kaynaklı risklerle karşı karşıya olan gezegenimize büyük katkı sağlayacağına inandığı Basalia Teknolojisi’ni önce kendi bünyesinde uygulayacak, aldığı sonuçların ardından da global yayılımında etkin bir rol oynayacaktır. Sürdürülebilirliği hammaddeden nihai ürüne tüm iş süreçlerinin temelinde tutan Şişecam, gezegenimiz ve tüm paydaşları için değer yaratacak yatırımlarına aralıksız devam edecektir.”

Prof. Dr. Ahmet Kırman, açıklamasına şöyle devam etti: “Bugün, üretim kapasitelerimiz açısından dünyada cam ev eşyası alanında ikinci büyük üreticiyiz. Düzcam ve cam ambalaj alanlarında en büyük beş üreticiden biri konumundayız. Dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, ülkemizi geniş bir coğrafyada temsil ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Şişecam’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koyduğu Care for Next Sürdürülebilirlik Stratejisi ile paralel olarak, tüm faaliyetlerimizde bugün yarattığımız değerin daha iyi yarınlara hizmet edebilmesine odaklanıyoruz. Yaptığımız her yatırımda, geliştirdiğimiz her yeni teknolojide, güçlendirdiğimiz her paydaşımızda sürdürülebilirliği bir kez daha sahipleniyoruz. İnandığımız bir buluş olan Basalia’ya son yatırım hamlemizin de bu geniş ve kapsayıcı yaklaşımımızın önemli bir ifadesi ve göstergesidir.”

Küresel iklim değişikliğine bağlı uyarı sinyallerine cevap veren teknoloji

Basalia buluşunun geliştiricisi 7CBasalia’nın kurucularından Ahmet Başal, uzun yıllar süren yoğun bir çalışma sonrasında hayata geçirdiği teknoloji ve yeni kurulacak şirket hakkında şu bilgileri verdi: “Küresel iklim değişikliğine bağlı uyarı sinyalleri dünyanın her yerinde meydana gelen doğal afetlerle kendini gösterirken, biz de bu uyarılara cevap verecek, atık konusuna katma değerli bir çözüm üretecek, yeşil ve döngüsel teknolojiler konusunda yoğun bir çalışma içine girdik. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız Basalia Teknolojisi’nin geliştirme sürecini tamamlayarak, dünyanın kullanımına sunmaya hazır hale geldik. 2020 yılında da 7CBasalia’yı kurduk. Yanma gazlarında karbon ve diğer kirletici unsurları yakalama ve bağlama kabiliyetine sahip olan bu sistem, tüm organik ve inorganik kökenli atıklardan hidrojen gazı elde etme gibi faydalar da sağlıyor. Bunların yanı sıra atık bertarafı, atıklardan değerli element elde edilmesi, de-iyonize su üretimi, çevreci izolasyon maddeleri üretimi, organik toprak düzenleyici eldesi gibi alanlarda da kullanılabilen ekstrem koşullarda evrimleştirilmiş ve birbirleri ile sinerjik bir ilişki içinde görev yapan yeni nesil bir mikroorganizma topluluğu ve fiziko-kimyasal sistemlerden oluşuyor. Alternatif biyo-remediasyon sistemlerine göre çok daha etkin, verimli, sürdürülebilir ve ekonomik olan sistemin, dünyanın uzun dönemdeki en önemli sorunları haline gelen küresel ısınma ve kimyasal atıklar konularına bütüncül ve biyo-döngüsel bir çözüm getirme fırsatı yaratmasını bekliyoruz. Türkiye’de kurumsal Ar-Ge faaliyetlerinin öncülerinden Şişecam’ın teknoloji geliştirme alanındaki güçlü know-how ve kabiliyeti ile projenin daha da geliştirilmesinde çok önemli rol oynayacağına inanıyorum. Dünyada 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren, ürünleriyle 150 ülkeye ulaşan Şişecam, birçok alanda olduğu gibi, Basalia Teknoloji’sinin çok daha büyük ölçekli uygulamalarının gerçekleştirilebilmesinde de öncü bir rol üstlenecektir. Ülkemizde cam sektörünün kurucusu, cam ve kimyasallar alanındaki global temsilcisi Şişecam’ın desteğini ve güvenini yanımızda hissediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şişecam’ın geniş küresel ayak izinin de katkılarıyla, bu benzersiz inovasyonun dünyada hak ettiği hızda yayılacağına da ayrıca yürekten inanıyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

By Usta

<<- Kızlar Baklavalı erkekleri sever diye duyduktan sonra elinde baklava tepsisiyle gezen