Pts. Eki 2nd, 2023

SALT Araştırma Fonları, Türkiye’nin İmparatorluktan cumhuriyete iki yüzyıllık kent, toplum ve iktisat tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında özgün evrak edinimi ve araştırma gayeli projeleri teşvik eder.

2013’ten bu yana toplam 62 projenin takviye aldığı fon; toplumsal değişim ve dönüşümleri yansıtan mahallî örnekleri disiplinlerarası ve çok taraflı bakış açılarıyla inceleyen, böylelikle yeni kaynakları görünür kılan yahut genelgeçer kanıların yeni bulgularla sorgulanmasına imkan tanıyan çalışmalara yöneliktir. Bu doğrultuda, kurumun arşiv koleksiyonlarını yorumlayacak yahut uzun soluklu araştırmalarına eklemlenebilecek nitelikteki içeriklere, kıymetlendirme basamağında öncelik tanınır.

2022’de desteklenecek araştırma projelerinin her birine 15.000 TL’lik fon sağlanacak. Müracaatlar iki etapta tamamlanacak. 21 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’e kadar süren ön müracaatlar ile içeriğin husus, devir ve araştırma alanı bakımından uygunluğunun belirlenmesi amaçlanıyor. Bu evreyi geçen aday projeler için 21 Mart Pazartesi’ye kadar devam edecek müracaat sürecinin akabinde sonuçlar, 21 Nisan Perşembe günü duyurulacak. Desteklenen projelerin çıktılarıysa, Aralık ayında düzenlenecek bir sunum programıyla herkesin erişimine açılacak.

Bu yılki kıymetlendirme süreci Farah Aksoy (SALT), Deniz Artun (Galeri Nev), Doç. Dr. Bülent Batuman (Bilkent Üniversitesi), Doç. Dr. Burak Onaran (Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh’un (SALT) yer aldığı Seçici Heyet tarafından yürütülecek.

Başvurular, SALT Araştırma’nın odaklandığı çalışma alanları kapsamına giren araştırma projelerine açıktır. Kent, toplum ve iktisat tarihi araştırmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı ve 20. yüzyıl Türkiye’sinin toplumsal ve ekonomik tarihine ait çalışmalar ile kent araştırmalarını kapsar. Mimarlık ve tasarım araştırmaları, 1950’ler sonrası Türkiye’de mimari pratikler ve tasarım yaklaşımlarına ait, basılı kaynakların dışında kalan yahut mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar getiren içeriklere yöneliktir. Bu bağlamda çeşitli hususlar, alanın süreç içerisindeki gelişimini yansıtacak halde, tasarım objelerinden yapılı etrafa farklı ölçeklerde işlenebilir. Sanat araştırmaları, 1950’lerden itibaren bölgesel ve milletlerarası çerçeve ve münasebetler içerisinde mahallî sanat tarihi yazımları ile mevcut kaynakların tekrar ele alınmasını sağlayacak gereç incelemelerini içerir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

By Usta

<<- Kızlar Baklavalı erkekleri sever diye duyduktan sonra elinde baklava tepsisiyle gezen