Tag : saglık makale

Sağlığın Korunması

Sağlığını korumak ve hastalıklarını gidermek herkesin başına borçtur. Sağlığın korunabilmesi ve hastalıkların giderilebilmesi için normal durumda bulunmaları gereken zorunlu altı husus vardır; hekimler buna zorunlu altı sebep derler. İnsanın zinde olabilmesi de bu altı hususun normal olmasına bağlıdır. Bunların da ; Birincisi bütün varlığımızı kuşatan Hava ; ikincisi yeme ve…