Tag : tıp bilimi

Bilim İki türlüdür

Ortaya çıkan ve biline odur ki , bilim iki türlüdür: birisi bedenler bilimi , yani tıp bilimidir. ikincisi de dinler bilimi yani fıkıh’tır. Görülüyor ki beden bilimi din bilimlerinden önce ele alınmıştır. Çünkü insan bedeni sağlıklı olmadıkça doğru dürüst kullukta bulunup yüce Allah’ın emirlerini hakkıyla yerine getirebilme olanaksızdır. Beden bilimi…