Cs Ns Ms Os Komutlari

AKİCK ;
! : akick yazarken kesinlikle nickden sonra konulması gereken bir terimdir

@ : Ident’den sonra gelen kısımdır.

* : sıfir ve sonsuz hane Kapsar.

? : harf yerine geçer.

Akick ekleme komutu : /cs akick #kanaladı add nick!*@* sebep

Akick silme komutu : /cs akick #kanaladı del nick!*@*

Akick list komutu : /cs akick #kanaladı list

Tüm akickleri silme komutu : /cs akick #kanaladı del 1-999

Akick ayrıntılarını görme komutu : /cs akick #kanaladı view

Akick sayısını öğrenme komutu : /cs akick #kanaladı count

Akickli nickin başka bir nickle girip , akickdeki nicke döndüğünde kanaldan atma komutu :
/cs akick #kanaladı enforce

Nicki akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add nick!*@* sebep

Identi akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!ident@* sebep

Hostu akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!*@host sebep

Ipi akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!*@ip sebep

Nick + Ident akick komutu : /cs akick #Kanaladı add nick!ident@* sebep

Nick + Ident + Host akick komutu : /cs akick #kanaladı add nick!ident@host sebep

Ident + Host akick komutu : /cs akick #kanaladı *!Ident@Host* sebep

ChanServ ;
Autovoice : Kanalınıza her giren user’İn OTO +Voice olmasını için :
/cs levels #kanal set autovoice 0 Komutunu uygulayınız. 30 iptal eder

Autohalfop : Kanalınıza her giren user’İn OTO olmasını için :
/cs levels #kanal set autohalfop 0 Komutunu uygulayınız. 40 iptal eder

Autoop :Kanalınıza her giren user’İn OTO @op olmasını için :
/cs levels #kanal set autoop 0 Komutunu uygulayınız. 50 iptal eder

Autoprotect: Kanalınıza her giren user’İn OTO &Sop olmasını için :
/cs levels #kanal set autoprotect 0 Komutunu uygulayınız. 100 iptal eder

Autoq: Kanalınıza her giren user’İn OTO ~Founder olmasını için :
/cs levels #kanal set q 0 Komutunu uygulayınız.

İnvite: Kanalınızda INVITE komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set INVITE Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

Akick: Kanalınızda AKICK komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set AKICK Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

SET: Kanalınızda SET komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set set Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

CLEAR: Kanalınızda CLEAR(temizleme) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set CLEAR Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

UNBAN: Kanalınızda UNBAN(Kendi Banını Açabilme) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set UNBAN Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

ACC-LİST: Kanalınızda Acc-list(Access Listeleme) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set ACC-LIST Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

ACC-CHANGE: Kanalınızda Access(Yetki Yazabilme) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set ACC-CHANGE Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

MEMO: Kanalınızda MEMO(Kanala Mesaj) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set MEMO Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

OP-DEOP: KanalınızdaOP-DEOP komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set OP-DEOP Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

STATUS: Kanalınızda STATUS(Erişim Listesine Bakabilme) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set STATUS Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

TOPİC: Kanalınızda TOPIC(Kanala Topic) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set TOPIC Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

KİCK: Kanalınızda KICK(Kanaldan Atma) komutunun kullanılma seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set KICK Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

VOİCE: Kanalınızdaki mevcut Voive(+) seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set VOICE Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

HALFOP: Kanalınızdaki mevcut Halfop(%) seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set HALFOP Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

PROTECT: Kanalınızdaki mevcut Sop(&) seviyesini değiştirmek için :
/cs levels #kanal set PROTECT Seviye(0-999) Komutunu uygulayınız.

LİST: Kanalınızın LEVELS Ayarlarını listelemek için :
/cs levels #kanal list Komutunu uygulayınız.

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

* Chanserv SET KomutLarı

FOUNDER : Kanal founder’i değiştirmek için :
/cs set #kanal founder nick Komutunu uygulayınız.

PASSWORD: Kanalınızın şifresini değiştirmek için :
/cs set #kanal password yenişifreniz Komutunu uygulayınız.

AÇIKLAMA: Kanalınızın açıklamasını değiştirmek için :
/cs set #kanal desc açıklama komutunu uygulayınız.

URL: Kanalınıza URL(Web Adresi) eklemek için :
/cs set #kanal url Adres Komutunu uygulayınız.

EMAİL: Kanalınıza Email adresi eklemek için :
/cs set #kanal email Adres Komutunu uygulayınız.

ENTRYMSG: Kanalınıza giriş mesajı eklemek için :
/cs set #kanal entrymsg Mesajınız Komutunu uygulayınız.

MLOCK: Kanalınız’da bir modenin devamlı kalmasını(Kayıtlı Olmasını) istiyorsanız :
/cs set #kanal mlock +/-(Mode) Komutunu uygulayınız.

KEEPTOPİC: Kanalınızda’ki topic’İn devamlı hafızada kalması için :
/cs set #kanal keeptopic on Komutunu uygulayınız.(On : Özelliği aktif kılar – Off : Özelliği Deaktif Yapar)

TOPİCLOCK: Kanalınızda’ki topic’i kilitli kalması için :
/cs set #kanal topiclock on Komutunu Uygulayınız. (On : Özelliği aktif kılar – Off : Özelliği Deaktif Yapar)

PRİVATE: Kanalınızı CHANSERV listesinden saklamak için :
/cs set #kanal private on Komutunu uygulayınız. (On : Özelliği aktif kılar – Off : Özelliği Deaktif Yapar)

SECUREOPS: Kanal access’lilerin dışında herhangi bir user’in (OP@) almaması için :
/cs set #kanal secureops on Komutunu Uygulayınız. (On : Özelliği aktif kılar – Off : Özelliği Deaktif Yapar)

RESTRİCTED: Kanalınıza access’lilerin dışında girişi yasaklamak için :
/cs set #kanal restricted on Komutunu uygulayınız. (On : Özelliği aktif kılar – Off : Özelliği Deaktif Yapar)

SECURE: Kanalınızdaki güvenlik fonksiyonlarını aktif hale getirmek için :
/cs set #kanal secure on Komutunu uygulayınız. (On : Özelliği aktif kılar – Off : Özelliği Deaktif Yapar)

LEAVEOPS: Kanalınıza ilk giren user’İn @Op olmasını için :
/cs set #kanal leaveops on Komutunu uygulayınız. (On : Özelliği aktif kılar – Off : Özelliği Deaktif Yapar)

OPNOTİCE: Kanalınızda yetkililer tarafından yapılan (OP,Voice) işlemlerinin yöneticilere notice olarak bildirmek için :
/cs set #kanal opnotice on Komutunu uygulayınız.

ENFORCE: Kanalınızdaki Levels ayarlarının(Autoop/Autovoice) seviyelerini korumak için :
/cs set #kanal enforce on Komutunu uygulayınız. (On : Özelliği aktif kılar – Off : Özelliği Deaktif Yapar)

SUCCESSOR: Kanalınıza 2. bir Founder eklemek için :
/cs set #kanal successor nick Komutunu uygulayınız.

***** ***** ***** ****** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

* Chanserv DisabLe

/Chanserv Levels #Kanal Dis AutoOp (Levels ile belirtilen AutoOp ları ıptal eder.[@].)

/Chanserv Levels #Kanal Dis AutoHalfOp (Levels ile belirtilen AutoHop ları ıptal eder.[%].)

/Chanserv Levels #Kanal Dis AutoVoice (Levels ile belirtilen AutoVoice leri ıptal eder.[+].)

/Chanserv Levels #Kanal Dis AutoProtect (Kanaldaki Protect i ıptal eder.[&].)

/Chanserv Levels #Kanal Dis Set (Ayarlanan bütün set ayarlarını iptal eder.)

/Chanserv Levels #Kanal Dis Acc-Change (Kanalda access eklemeyi iptal eder.)

/Chanserv Levels #Kanal Dis Acc-List (Kanalın access listesine bakılmasını ıptal eder.)

/Chanserv Levels #Kanal Dis Clear (Kanalda Clear komutunun uygulanmasını kaldırır.)

/Chanserv Levels #Kanal Dis Akick (Kanalda akick eklemeyi kaldırır.)

/Chanserv Levels #Kanal Dis Topic (Kanalın topici iptal eder.Atılan her topici Chanservdeğiştirir.)

/Chanserv Levels #Kanal Dis Ban (Kanalda Ban atılmasını iptal eder.)

/Chanserv Levels #Kanal Dis Unban (Kanalda unban komutunun uygulanmasını iptal eder.)

/Chanserv Levels #Kanal Dis invite (Kanalın invitesini iptal eder.)

/Chanserv Levels #kanal Dis status ( Status Komutunu sadece founder kullanır)

***** ***** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******* ******

* Chanserv Hide

Kanalın Mlock kilidine alınmış Modelerini info bilgisinde gizlergörüntüler
/cs set #kanal hide mlock on-off

Kanal topiğini info bilgisinde gizlergörüntüler
/cs set #kanal hide topic on-off

Kanalın email adresini info bilgilerinden gizlergörüntüler
/cs set #kanal hide email on-off

NickServ ;
( D ) ozelden mesaj almanizi engeller. /mode nick +D seklinde kullanilir.

( o ) Global IRC Operatoru

( O ) Local IRC Operatoru

( a ) Servis Yöneticisi

( A ) Sunucu Yöneticisi

( d ) Kanallarda yazilan mesajlari gormenizi engeller. /mode Nickiniz +d seklinde kullanabilirsiniz.( g ) GlobOps ve LocOps mesajlarini gormenizi saglar.

( g ) GlobOps ve LocOps mesajlarini gormenizi saglar.

( h ) Yardim Gorevlisi

( i ) Gorunmez kullanici. (/who ile yapilan aramalarda gorunmez.) /mode Nickiniz +i Şeklinde kullanabilirsiniz.

( m ) /me ve /ame mesajlarinin size gonderilmesini engeller. /mode Nickiniz +m şeklinde kullanabilirsiniz.

( p ) /whois ve /who ciktisindan bulundugunuz kanallari gizler. /mode Nickiniz +p seklinde kullanabilirsiniz.

( q ) Sadece servisler tarafindan kanaldan atilabilirsiniz. (Yoneticiler icin.)

( r ) Kullanicinin rumuzunun kayitli oldugunu belirtir.

( s ) Sunucu mesajlarini gormenizi saglar.

( t ) /Vhost komutunu kullandiginizi belirtir.

( v ) Bloke edilmis DCC mesajlarini gormenizi saglar. /mode Nickiniz +v seklinde
kullanabilirsiniz.

( w ) Wallop mesajlarini gormenizi saglar.

( x ) Baglanti adresinizi gizler. /mode Nickiniz +x Şeklinde kullanabilirsiniz.

( z ) Kullanicinin Guvenli Baglanti (SSL) kullandigini belirtir. 6697 portunu kullanabildiğinizde sunucu tarafından bu mode’u otomatik olarak alırsınız.

( B ) Kullanicin bot oldugunu belirtir.

( G ) Kufurlu kelimeleri sansurler. /mode Nickiniz +G Şeklinde kullanabilirsiniz.

( H ) /who ve /whois ciktisindan IRCop oldugunuzu gizler.

( R ) Sadece rumuzu kayitli (+r) olan kullanicilarin size mesaj atmasini saglar.
/mode Nickiniz +R seklinde kullanabilirsiniz.

( S ) Servisler icin koruma kipi.

( T ) CTCPs Komutlarinin size gonderilmesini engeller. /mode Nickiniz +T seklinde kullanabilirsiniz.

( V ) Kullanicinin WebTV kullandigini belirtir. /mode Nickiniz +V seklinde kullanabilirsiniz.

( W ) Size /whois cekenin belirtilmesini saglar. (Yoneticiler icin.)

/Ns Set Language NO : Servislerin Size Hitap Edecegi Dili Ayarlar.

/Ns Set Secure [ONOFF] : NickServ’in Guvenlik Opsiyonlarını Açar/Kapar.

/Ns Status Nick : Belirtilen Nick’in identify(tanımlanma) Seviyesini Gösterir.

/Ns Unset Url : Nick’in Infosunda Gozuken URL Kısmını Kaldırır.

/Ns Set TimeZone Birim : NickServ Bilgi Metinlerinde Gosterilen Zaman Dilimini Değiştirmeye Yarar.

/Ns Set Hide Quit [ONOFF] : Nick’in Infosundaki “Quit Message ( Son Çıkış Mesajı)” Kısmını Gizler/Açar.

/Ns Set Hide UserMask [ONOFF] : Nick’in Infosundaki “UserMask ( Son Gorulen Adres)” Kısmını Gizler/Açar.

/NickServ Set Hide Email [ONOFF] : Nick’in Infosundaki “EMAIL” Kısmını Gizler/Açar.

/Ns Set Private [ONOFF] : “/NickServ List” Komutu İle Cıkacak Listede Nick’inizin Görünmesini Engeller.

Nickserv Kill SeçenekLer..

*/Ns Set Kill OFF : Kill Seçeneklerini Kapar.Nick’iniz identify edilmedigi Surece Dahi degiştirilmez.

*/Ns Set Kill quick ON : Nickizi identify etme sürenizi 20 saniyeye düşürür.

*/Ns Set Kill immed ON : Nickinizi identify etme sürenizi sıfırLar sizde dahiL kimse nickinize geçemez.

/Ns set email yenie-mail Email değişme

/Ns set password yenisifreniz Nick Şifre değiştirme

/Ns sendpass nick Şifrenizi email adresinize gönderir

/Ns sendauth Auth kodunuzu mail’inize yollayabilirsiniz

/Ns info nick all Nick bilgilerini görme

/Ns set info mesaj Nicke bilgi eklemek

Nikserv Ajoin KomutLarı..

*/Ns ajoin add #kanal Nickinize otomatik kanal girişi eklemek için kullanabilirsiniz

*/Ns ajoin del #kanal Nickinizin ajoinindeki kanaLı silmek için kullanabilirsiniz

*/Ns ajoin list Nick’inizdeki otojoin kanalları ogrenmek icin kullanabilirsiniz

/Ns listchans Nick’inize kayıtlı kanalları öğrenmek için kullanabilirsiniz.

/Ns ghost nick sifreniz komutu ile askıda kalan nick’inizi düsürebilirsiniz.

/Ns release nick şifreniz Nickserv tarafından tutulan nicki almak için

/Ns recover nick şifreniz

Nickserv Link..

/Ns link nick : Nickinize nick ekler

/Ns unlink nick : Nickinize bağlı nicki siler

/Ns listlinks : O anki nick’inize kayıtlı(bağlı) tüm nick’ler listelenir

/Ns set mainnick nick : Linkli nickinize ait Ana nickinizi değiştirir

MemoServ ;
Size gelen herhangi bir memoyu okumak için :
/ms read numara Komutunu uygulayınız.

Bir nick’e(Kayıtlı) Mesaj göndermek için :
/ms send nick mesajınız Komutunu uygulayınız.

Nick’inize gelen memo’yu silmek için :
/ms del Numarası Komutunu Uygulayınız.

Nick’inize gelen memoları listelemek için :
/ms list Komutunu uygulayınız.

Nick’inize gelen memoları mail adresine göndermek için :
/ms set forward on Komutunu Uygulayınız. (On : Özelliği aktif kılar – Off : Özelliği Deaktif Yapar)

Nick’inize gelen notların zaman aşımına uğramaması için :
/ms save Numara on Komutunu uygulayınız. (On : Özelliği aktif kılar – Off : Özelliği Deaktif Yapar)

Herhangi bir Nick/ident/host’a sahip olan kullanıcıların size mesaj göndermesini yasaklamak için :
/ms ıgnore add Nick!*@* /Host için : *!*@Host /İdent için : *!İdent@* Komutunu uygulayınız.

Nick’inize gelen memolara herhangi bir limit koymak için :
/ms set limit Sayı Komutunu Uygulayınız. (NOT : En fazla 20 Olabilir)

Nick’inize gelen notlarla ilgili seçenekleri görmek için :
/ms info Komutunu Uygulayınız.

/away den döndüğünüzde onLine oLduğunuzda nickinize uyarı geLmesini istiyorsanız
/ms set notify logon Komutunu UyguLayınız.

MemoLarınızın hem Services tarafından saklanması hemde bir kopyasının mail adresinize gönderilmesini istiyorsanız
/ms set forward copy Komutunu UyguLayınız.

KarIşIk ;
Kanalda yazdıklarını görmeme komutu :
/ignore -c nick

Özele yazdıklarını görmeme komutu :
/ignore -p nick

Noticeleri engelleme komutu :
/ignore -n nick

Ctcp (time, version, ping vs) engelleme komutu :
/ignore -t nick

/invite nick #kanal komutu ile davet etmesini engelleme komutu :
/ignore -i nick

Dccleri engelleme komutu :
/ignore -d nick

Kontrol kodları içeren mesajları (/me /action vs) engelleme komutu :
/ignore -k nick

Nicki koruma altına alma komutu :
/ignore -x nick

Bütün sunucularda engelleme komutu :
/ignore -pw nick (Nick bütün sunucularda özelinizde engellenir.)

Süreli engelleme komutu :
/ignore -pu#30 nick (Nick 30 saniye özelinizde engellenir.)

Ignore temizleme komutu :
/ignore -r

Ignore listeleme komutu :
/ignore -l

IGNORE komutu CLIENT tabanlı bir komuttur. Parametrelerine bağlı olarak bir kullanıcıdan özel mesaj, kanalda mesaj, ctcp, renkli yazı, notice gibi özellikleri almanızı engelleyen komuttur. Bu komut parametrelerine göre ayarlanabilir olması nedeniyle kullanışlı bir komuttur.

Bütün Parametreler: – l r p c n t i k d w x u

(Parametre) c : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size kanallarda yazmasını engeller.
Örnek: /ignore -c badnick ( badnick nickli kullanıcının kanallara gönderdiği mesajları görmezsiniz.)
Örnek: /ignore -c *badnick*!*@* (Nickinde “badnick” sözcğü geçen kullanıcıların kanallara
gönderdiği mesajları görmezsiniz.)

(Parametre) p : Belirttiğiniz nick ya da maskenin özelinize gönderdiği mesajları almanızı engeller.
Örnek: /ignore -p badnick ( badnick nickli kullanıcı özelinize mesaj gönderemez.)
Örnek: /ignore -p *badnick* (Nickinde “badnick” sözcüğü geçen kullanıcılardan özel mesaj alamazsınız.)

(Parametre) n : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size notice göndermesini engeller.
Örnek: /ignore -n badnick ( badnick nickli kullanıcı size notice gönderemez.)
Örnek: /ignore -n *badnick*!*@* (Nickinde “badnick” sözcüğü geçen kullanıcılar size notice gönderemez.)

(Parametre) t : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size ctcp (time, version, ping vs) göndermesini engellersiniz.
Örnek: /ignore -t badnick ( badnick nickli kullanıcı size ctcp komutları gönderemez.)
Örnek: /ignore -t *badnick*!*@* (Nickinde “badnick” sözcüğü geçen kullanıcılar size ctcp komutları gönderemez.)

(Parametre) i : Belirttiğiniz nick ya da maskenin sizi bir kanala /invite nick #kanal komutuyla bir kanala davet etmesini engellersiniz.
Örnek: /ignore -i badnick ( badnick nicki sizi bir kanala davet edemez.)
Ördek: /ignore -i *badnick*!*@* (Nickinde “badnick” sözcüğü geçen kullanıcılar sizi kanallara davet edemez.)

(Parametre) d : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size dcc yollamasını engeller.
Örnek: /ignore -d badnick ( badnick nickli kullanıcı size dcc gönderemez.)
Örnek: /ignore -d *badnick*!*@* (Nickinde “badnick” sözcüğü geçen kullanıcılar size dcc gönderemez.)

(Parametre) k : Belirttiğiniz nick ya da maskenin size kontrol kodları içeren mesajlar (ctrl+k,ctrl+b,/me /action vs) göndermesini engeller. MeseLa renkli yazılar renksiz olarak gelicektir sizlere kanaldaki +S modu gibi.. diyebiliriz.
Örnek: /ignore -k badnick ( badnick nickli kullanıcı size kontrol kodları içeren mesajlar gönderemez.)
Örnek: /ignore -k *badnick*!*@* (Nickinde “badnick” sözcüğü geçen kullanıcılar size kontrol kodları içeren mesajlar gönderemez.)

/ignore -pu#30 badnick ( badnick nickli kullanıcıdan 30 saniye süreyle özel mesaj almazsınız.)
Örnek: /ignore -px prOteCh (prOteCh nickini ignore korumasına alır.)

l: Yaptığımız ignoreLeri ListeLer.
KuLLanım : /ignore -l

r: Daha once yaptıgımız ignoreLarı kaLdırır
KuLLanım : /ignore -r
Eğer sadece bir nick çıkarmak için : /ignore -r nick

**************************************************
Soru Cevap :

1-) ignore Listime nasıL bakarım ve sadece ekLemiş olduğum nickLerden “Ayse” yi nasıL siLerim?
Cevap : //ignore -l /ignore -r Ayse

2-) Bulunduğum Sunucudaki tüm userLerin bana notice yoLLamasını engeLLemek istiyorum ama sadece Ayse nicki bana notice yoLLayabiLsin nasıL yaparım?
Cevap : //ignore -n *!*@* /ignore -nx Ayse

3-) “Ayse” nickinin kanaLda yazdıkLarını 125 sn. görmeyeyim nasıL yaparım?
Cevap : /ignore -cu#125 Ayse

4-) Ignore koruma listele nasıl bakabilirim?
Cevap : /ignore -xl

Mirc KomutLarının IRC Komutlarına Entegrasyonu

$upper(text)
$len(yazı):

$query(sıra):
Özelinizdeki kullanıcı sayısını öğrenmek için: //say $query(0)
Özelinizdeki 25. sırada bulunan kullanıcıyı öğrenmek için: //say $query(25)

$chan(sıra):
Toplam kaç kanalda olduğunuzu öğrenmek için: //say $chan(0)
Bulunduğunuz kanallar sıralamasında 7. sırada yer alan kanalın ismini öğrenmek için: //say $chan(7)

Soru: Toplam olarak 17 kanala giriş yaptım. Bu kanallardan 4,8 ve 16. sırada yer alanlardan çıkış yapmak istiyorum?
Yanıt: //part $chan(4) $+ , $+ $chan(8) $+ , $+ $chan(16)

$ignore(sıra):
Soru: Ignore listesinde yer 17. maskenin yasağını kaldırmak için uygulamamız gereken komut nedir?
Yanıt: //ignore -r $ignore(17)

Soru: Ignore listesinde kaç maskenin yer aldığını nasıl öğrenebiliriz?
Yanıt: //say $ignore(0)

Soru: Ignore listesinde yer alan 3. maskenin hangi parametrelerde yasaklı olduğunu nasıl görüntüleriz?
Yanıt: //say $ignore(3).type

Soru: Süreli ignore yolu ile engellediğim bir ignorenin devre dışı kalması için ne kadar süre kaldığını nasıl görüntüleyebilirim?
Yanıt: //say $ignore(sıra).secs

$notify(sıra)
Soru:
Notify listesinde belirtilen sırada yer alan nicke eşdeğerdir. Belirtilen sırada yer alan ignore maskesine eşdeğerdir. Bulunduğunuz kanallar arasında belirtilen sırada yer alan kanalın ismine eşdeğerdir. Sıra yerine 0 yazıldığı takdirde kaç kanalda bulunduğunuzu görüntülemenizi sağlar. Özelinizdeki kullanıcılardan belirtilen sırada yer alan nicke eşdeğerdir. Sıra yerine 0 yazıldığı takdirde özelinizde bulunan kullanıcı sayısını görüntülemenizi sağlar. Belirtilen yazının kaç karakterden oluştuğunu numerik olarak görüntüler.:

Soru:Notify listemde 13. sırada ve query listemde 23. sırada olan nicklere whois çekmek istiyorum?
Yanıt: //whois $notify(13) $+ , $+ $query(23)

Soru: Notify listemde kaç nick olduğunu numerik olarak görüntülemek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $notify(0)

$nick(#kanal,sıra,o):

Soru: #help kanalında 6. sırada yer alan operatörün opunu almak için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #help -o $nick(#help,6,o)

Soru: #sohbet kanalında kaç adet operatör olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //echo $nick(#35+,0,o)

$nick(#kanal,sıra,h):
Soru: #helpmaster kanalında ilk sırada yer alan halfoperatöre +o modu vermek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #helpmaster +o $nick(#helpmaster,1,h)

Soru: #ircmaster kanalında kaç adet halfoperatör olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $nick(#ircmaster,0,h)

$nick(#kanal,sıra,o)
Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan halfoperatörün nickine eşdeğerdir. Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan operatörün nickine eşdeğerdir.

Soru: #help kanalında 2. sıradaki halfop’a #helpers kanalında nojoin numerik değerinde seviye vererek kanala girişini engellemek istiyorum?
Yanıt: //msg chanserv access #helpers add $nick(#help,2,h) -999

$nick(#kanal,sıra,v):
Soru: #eğitim kanalında 2. sırada yer alan voiceli kullanıcıya +oa modları vermek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #eğitim +oa $nick(#eğitim,2,v) $nick(#eğitim,2,v)

Soru: #help kanalında kaç adet voiceli kullanıcı olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $nick(#help,0,v)

$ibl(#kanal,sıra):
Soru: #help kanalı ban listesinde kaç adet ban olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $ibl(#help,0)

Soru: #sohbet kanalında 5. sırada yer alan banı kaldırmak istiyorum?
Yanıt: //mode #sohbet -b $ibl(#sohbet,5)

Soru: #sohbet ve #help kanallarındayım. #sohbet kanalı ban listesinde yer alan ilk beş banı #help kanalından da banlamak istiyorum?
Yanıt: //mode #help +bbbbb #sohbet $ibl(#sohbet,1) $ibl(#sohbet,2) $ibl(#sohbet,3) $ibl(#sohbet,4) $ibl(#sohbet,5)

Soru: #sohbet kanalında ki banlardan 13. sırada olanın aktif edilme tarihini öğrenmek istiyorum?
Yanıt: //say $ibl(#sohbet,13).date
Soru: #sohbet ve #helpers kanallarındayım. #sohbet kanalında son banı atan kullanıcıyı #helpers kanalından banlamak istiyorum?
Yanıt: //mode #helpers +b $ibl(#sohbet,1).by

Soru: Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan ban maskesine eşdeğerdir. Belirtilen kanalda; belirtilen sırada yer alan voice’li kullanıcının nickine eşdeğerdir. #Sohbet, ve #X kanallarındayım. #X kanalındaki son atılan banın maskesini #Sohbet kanalında exception listesine ekleyip banı atan kişiyi ise creep kanalından banlamak istiyorum?
Yanıt: //mode #Sohbet +eb $ibl(#X,1) $ibl(#X,1).by

$iel(#kanal,sıra):
Soru: #help kanalı exceptions listesinde kaç adet exception olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $iel(#help,0)

Soru: #Sohbet kanalında 3 ve 7. sırada yer alan exceptionu kaldırmak için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #sohbet -bb $iel(#sohbet,7) $iel(#sohbet,3)

Soru: İçerisinde olduğum #help kanalı exception listesinde 3 adet maske bulunmaktadır. Bu maskelerin korumalarını kaldırıp aynı maskere nick değiştirme yasağı koymak için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #help +bbb-eee ~n: $+ $iel(#help,1) ~n: $+ $iel(#help,2) ~n: $+ $iel(#help,3) $iel(#help,1) $iel(#help,2) $iel(#help,3)

Soru: #helpers kanalında exception listesinde yer alan 3. maskenin hangi operatör tarafından eklendiğini öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir? Yanıt: //say $iel(#helpers,3).by

$iIl(#kanal,sıra):
Soru: #help kanalında kaç adet invex maskesinin aktif durumda olduğunu öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $iIl(help,0)

Soru: #help #helpers ve #sohbet kanallarındayım. mIRC’ımda invite only konumunda olan #help kanalı penceresi açık. Bu pencere üzerinde uygulayacağım bir komut ile; #helpers kanalında 3. sırada yer alan operatöre ve #sohbet kanalında bulunan 7. halfoparatöre #help kanalında davetli modu vermek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //mode #help +II $nick(#helpers,3,o) $nick(#sohbet,7,h)

Soru: #sohbet kanalında son eklenen invex maskesinin eklendiği tarihi öğrenmek için uygulamam gereken komut nedir?
Yanıt: //say $iIl(#sohbet,1).date

Soru: X,Y ve Z kanallarında operatörüm mIRC’ımda invite only konumda bulunan X kanalı penceresi açık, aktif pencere üzerinde uygulayacağım bir komut ile Y kanalında bulunan 8. kullanıcıya, +o kipini almış 2. kullanıcıya ve Z kanalındaki ilk voiceli kullanıcıya X kanalında davetli modu vermek kanalı /invite komutunun kullanımına kapatmak ve sadece Ayse nickinin kanala mesaj gönderebilmesini sağlamak istiyorum?
Yanıt: //mode #X +IIIbeV $nick(#Y,8) $nick(#Y,2,o) $nick(#Z,1,v) ~q:*!*@* Ayse!*@*

Soru: #Sohbet #X ve #Y kanallarındayım, #X kanalında 5. sıradaki ban maskesine #Sohbet kanalında exception vermek, #Y kanalındaki 3. operatöre #Sohbet kanalında davetli modu vermek, #Y kanalındaki 9. Invex maskesini #Sohbet kanalında banlamak ve Sohbet kanalındaki 13. banı kaldırıp aynı maskeye davetli modu vermek istiyorum?

Yanıt: //mode #Sohbet +eIbI-b $ibl(#X,5) $nick(#Y,3,o) $+ !*@* $iIl(#Y,9) $ibl(#Sohbet,13) $ibl(#Sohbet,13)

//say $parametre:
belirtilen parametreyi komutun uygulandığı pencereye gönderir.

//echo $parametre:
belirtilen parametreyi aktif pencerede görüntüler. Karşı tarafa göndermez.
seçeneklerini kullanabilir veya “$parametre” şeklinde yazdıktan sonra klavyenizden tab tuşuna basarak görüntüleyebilirsiniz.

$me: Aktüel nickinize eşdeğerdir.
$anick: Alternatif nickinize eşdeğerdir.
$emailaddr: Kullanmakta olduğunuz identi görüntüler.
$host: Kullanmakta olduğunuz hostu görüntüler.
$ip: IP Adresinizi görüntüler.
$fullname: Kullanmakta olduğunuz fullnameyi görüntüler.
$port: Giriş yapmış olduğunuz port numarasını görüntüler.
$server: Bağlı olduğunuz serverın adını görüntüler.
$serverip: Bağlı olduğunuz serverın ip adresini görüntüler.
$network: Bağlı olduğunuz ağın adını görüntüler.
$chanmodes: Bağlı olduğunuz sunucuda geçerli olan kanal modlarını görüntüler.
$usermode: Sahip olduğunuz kullanıcı modlarını görüntüler.
$status: Bağlantı durumunuzu görüntüler.
$idle: Ne kadar süredir yazışmadığınızı saniye cinsinden görüntüler.
$version: Kullanmakta olduğunuz mirc’in sürümünü görüntüler.
$os: Kullandığınız windows sürümünü görüntüler.
$date: Gün/ay/yıl cinsinden tarihi görüntüler.
$day: Haftanın hangi gününde olduğunuzu görüntüler.
$time: Saat/dakika/saniye cinsinden zamanı görüntüler.
$fulldate: Hangi gün/saat ve yılda olduğunuzu görüntüler.
$lower(yazı): Belirtilen yazı içerisinde yer alan karakterlerin hepsini küçük harflere çevirir.
$upper(text): Belirtilen yazı içerisinde yer alan karakterlerin hepsini büyük harflere çevirir.
$len(yazı): Belirtilen yazının kaç karakterden oluştuğunu numerik olarak görüntüler.

( u ) Kanal yonetici kiplerinin gizli oldugu kanal. (Yani Nick listesinde @ işaretleri gözükmez.) /mode #kanaladı +u seklinde kullanilabilir.

( V ) /INVITE ‘in kapali oldugu kanal. /mode #kanaladı +V seklinde kullanilabilir.

( T ) Notice komutunun kullanilamayacagi kanal.
/mode #kanaladı +T seklinde uygulanır.

( S ) Renkli yazilarin, renkli kodlardan arindirilip kanala gonderilmesini saglar.
/mode #kanaladı +S seklinde kullanilabilir.

( R ) Sadece kayitli (+r) kullanicilarin girebilecegi kanal.
/mode #kanaladı +R seklinde kullanilabilir.

( Q ) Kick atilmayan kanal. /mode #kanaladı +Q seklinde kullanilabilir.

( O ) Sadece !RC0plarin girebilecegi kanal. (Yoneticiler icin.)

( N ) Nick degisikligi yapilamayan kanal. /mode #kanaladı +N seklinde kullanilabilir.

( K ) /KNOCK komutuna izin verilmeyen kanal. /mode #kanaladı +K seklinde kullanilabilir.

( M ) Sadece kayitli (+r) veya voice’i olan (+v) kullanicilarin konusabilecegi kanal.
/mode #kanaladı +M seklinde kullanilabilir.

( G ) Yasak kelimelerin sansurlenecegi kanal. /mode #kanaladı +G seklinde kullanilabilir.

( C ) CTCP metinlerini engeller. /mode #kanaladı +C seklinde kullanilabilir.

( A ) Sadece Server/Net Adminlerin girebilecegi kanal. (Yoneticiler icin.)

( z ) Sadece Guvenli Baglanti (SSL) kullananlarin girebilecegi kanal. /mode #kanaladı +z
seklinde kullanilabilir.

( t ) Sadece +hoaq kiplerini almis kullanicilarin /topic komutunu kullanabilecegi kanal. /mode #kanaladı +t seklinde kullanilabilir.

( s ) Gizli kanal. /list komutunda kanalınız gözükmez. /mode #kanaladı +s seklinde kullanilabilir.

( r ) Kayitli bir kanal. (Sadece servisler tarafindan kullanilabilir.) –

( p ) Ozel bir kanal. /mode #kanaladı [+p/-p] seklinde uygulanır.

( n ) Kanalda bulunmayan birinden gelecek mesajlarin bloklandigi kanal.
/mode #kanaladı +n seklinde kullanilabilir.

( m ) Sadece +vhoaq kiplerini almis kullanicilarin konusabilecegi kanal. /mode #kanaladı +m seklinde kullanilabilir.

( k ) Kanalınıza giris icin sifre koyar. /mode #kanaladı +k şifre Kaldırmak için:
/mode #kanaladı -k seklinde kullanilabilir.

( i ) Sadece davetle girilebilen kanal. /mode #kanaladı +i seklinde kullanilabilir.

( f ) Kanalınıza flood koruması koymanizi saglar. /mode #kanaladı +f [satır:süre] seklinde kullanilabilir.

( e ) Ban maskesini tersine cevirir. Kişi ban komutundan etkilenmez.
/mode #kanaladı +e nick seklinde kullanilabilir.

( D ) /me veya /ame mesajlarinin kanala gonderilmesini engeller.
/mode #kanaladı +D seklinde kullanilabilir.

( c ) Kanal icerisinde renk kullanimini engeller.
/mode #kanaladı +c seklinde kullanilabilir.

( +b ) ile kullanılarak kullanıcının kanaldan BAN’lanmasını sağlar.
/mode #kanaladı +b nick!*@* şeklinde kullanilabilir.

( q ) Kanal sahibi. –

( a ) Koruma. Kick komutundan korunan kullanici./mode #kanal +a nick seklinde kullanilabilir.

( o ) Op. Kanalda +o almis kullanici. /mode #kanaladı +o nick seklinde kullanilabilir.

( h ) Halfop. Op’tan daha az yetkisi olan kisi. /mode #kanaladı +h nick seklinde kullanilabilir.

( v ) modu +m olan kanallarda konusabilen kisi.
/mode #kanaladı +v nick seklinde kullanilabilir.

Hepler Sınav tarihi iÇin #Sınav Kanalının Topic’ini takip ediniz.
Bir nickin kanalda yazdıklarını görmek için

Kanal kaydedilince otomatik eklenen modlar nomercy mod /cs set #kanal mlock +ntTVGf-ikpsAzuO [5c#C15,100j#R5,12k#K10,12m#m10,5n#N15,8t#b]:10

Sunucudaki herkese mesaj oper ler için atmak komutu /describe $*.org mesaj

Ctcp alakalı kanalıma 4 saniye içerisinde maxsimum 2ctcp kanalıma gönderilsin eger limit asarsa kanalım otomatik olarak 10 dakikalıgına +C kipi konulsun istiorum.komutunu bilmiorum
Cevap /mode #kanal +f [2c#C10] :4

Şunla başlayan bunla bitenler kanalıma girmesin örnek r başlayan c biten /mode #kanal +b r*c!*@*

Serverdeki bilgilere ulaşma
/ns help commands
/cs help commands
Otomatik whois atma /timer 0 250 /whois LanCelot örnek
Kanaldakilere who çekmek için /who +c #kanal

Kanal da süreli ban saniye li /ban -u50 #kanal nick

İgnore liste deki bir nick ip silmek için l /ignore –r nick/ip tüm ignore list silmek için /ignore –r listelemek için /ignore –l

Ban atayım ama 31 sanıye sonra açılsın 31 sanye mesela /ban -u31 #kanal nick | ban -u31 #kanal -b nick

Otomatik ping leme komutu 25 saniyede bir atsın ornek /time 0 25 nick e şeklınde dir

Bir nickin ip adresini görmek için /userip nick

Nick kayıt register için /ns register şifre email@adresi bu işlemde sonra STATUS Mirctr ekranına – Örnek /msg NickServ AUTH 344343 şeklinde komut cıkar . onuda kopy tab ederek işlemi tamamlamış olursunuz

Kanalda sadece founder op Access versin /cs levels #kanal dis acc-change komutu uygulayınız

İdent e göre akick atmak için /cs akick #kanal add *!ident@*

Kanalıma Ip Adresı 1 Olan Identı x Olan Kısıler Gıremesın Komut /mode #kanal +b *!*1*@*x*

Server bilgileri cs ns
nickserv için :/ns help commands
chanserv için :/cs help commands

kanala gelen herkes % halfop olsun derseniz /cs levels #kanal set autohalfop 1 komutu uygulayınız

Kanal ayarlarını sadce founder kanal sahibi yapması için /cs levels #kanal dis set

Sunucuda ıstediğim bir dosya gönderilmesi yasaklamak için /os vline add file sebeb şeklınde dir

Op lar @ manuel op verebılsın derseniz /cs set #kanal enforce off

Kanala giren herkes sop & olsun derseniz /cs levels #kanal set autoprotect 0
Iptal için /cs levels #kanal set autoprotect 100

Kanal şifresini emaile isteme . /cs sendpass #kanal şeklınde uygulanır

Kanalıma 10 Saniye İçinde 5 join olursa Kanal +i , 10 Saniye içinde 5 ctcp Yolanırsa +C aLınsın
Cevap /mode #kanal +f [5j#i,5c#C]:10

Kişiyi ban koruma sına almak için örnek /mode #kanaladı +e nick!*@*

Nick şişfre girilmeyince yapılacak komut /ns recover nick şifre

Ping kendine ping atma komutu /timer 0 10 /ping Nick şeklınde uygulanır

Kanalıma örnek selin nickten başkası gelmesin derseniz /mode #kanal +be *!*@* Selin!*@*

Kanala limit koyma /mode #kanal +I sayı

Sectiğim nickler kanala gelsin ama nick değişmesin mesela x.y nickleri /mode #kanaladı +bb ~n:x ~n:y

Kanalıma dadece davetli accesss li yetkili girsin diyorsanız /cs set #kanal restricted on komutu uygulayınız

Örnek enter nicki kanala girsin ama konuşmasın /mode #kanaladı +b ~q:enter

Kanalımdaki tüm banları kaldırmak istiyorum derseniz /cs clear #kanal bans komutu uygulayınız

Kanalıma gelen herkes +b ban akick alınsın dıyorsanız /cs akick #kanal add *!*@* uygulayınız

Server’in ip adreSini öğrenme örnek /dnS irc.mirctr.org

Kanal şifresini emaile istemek için /cs sendpass #kanal komutu uygulayınız

Auth kod emaile istemek için /ns sendauth komutu uygulayınız

Flod koruma : Kanalınızda bir kişinin kaç saniye de kaç satır konuşması ayarı yapmak için örnek 5saniyede 4 satırdan Fazla yazmasın derseniz /cs set #kanal mlock +f 4:5 komuyu uygulayınız

Yetkili olduğum kanallara şu kişi gelmesin diyorsanız bad:JOIN:#: { mode # +b $nick | kick $chan $nick Sebeb

Kanalda +m modu koymadan kişinin konuşmasını nasıl engelleyebilirim? Dıyorsanız /mode #kanal +b ~q:Nick komutu uygulayınız

Kanalda belirlediğim kullanıcının nick değiştirmesin dıyorsanız /mode #kanal +b ~n:Nick

Nick whois nick bilgilerini özelinize yollamasını ısterseniz /msg irc whois nick komutu uygulayınız

Kanalınızda , ( access i nizin olduğu kanalda ) manuel ban acmak istiyorsanız /mode #kanal –b nick komutu uygulayınız

Kilitli (+k ) modun daki bir kanala girmek için /join #kanal kanalşifresi komutu ıle giriş yapabilirsiniz

Founderi indir komutu için 999 & sop isen /cs deprotect #kanal nick komutu uygulayınız

Kanalımda örnek mehmet nick li kişinin konuşmasını engellemek için , /mode #kanal +b ~q:mehmet komutu uygulayınız

Kendi Nick i nin ip öğrenmek için ///say $ip nick komutu uygulayınız

/ns auth kod işlemleriniz için #operhelp yardım alabilirsiniz

Kanalı kitlemek için /cs set #kanal mlock +k şifre şeklinde yapabilirsiniz
Kanal tüm mod larını silmek kaldır mak için /cs clear #kanal modes komutu uygulayınız

Access aop @ eklemek için /cs aop #kanal add nick komtu uygulayınız
Access sop & eklemek için /cs sop #kanal add nick komtu uygulayınız
Access hop % eklemek için /cs hop #kanal add nick komtu uygulayınız

Sunucu mesajı görmek için ( s )

KOMUTLAR
Crazy nickin eaccess eklemek istiyorum Ancak bu eklediğim op Berkant nickli kişiye op vermeyecek banlayacak sadece
Derseniz /chanserv access #kanal add Berkant -1 komutu yazınız

/list komutuyla bütün kanalları listelemek bu listede “gay, *** ve lezbiyen” kanallarının istemiyorum. Dersenız
/raw list !#<:censored>,!#***,!#lezbiyen,!#gay,! komutu yazabilirsiniz

kanalda sop olan bırısı sop olan başka birini nasıl banlar atar derseniz /cs deprotect #kanal nick komutu yazın

Kanalımın access listesindeki “b” ile başlayan ve “t” ile biten nickleri listelemek istiyorum. Komutu nedir? Derseniz
/chanserv access #kanal list b*t komutu kullanabilirsiniz

Kanalımın access listesinde bulunan ve “b” harfi ile başlayan nickleri listelemek Dersenız
/chanserv access #kanal list b* komutu kullan ın

AKİCK
Akick ekleyen i görmek için kanalınızda /cs akick #kanal view komutu uygulayınız

Akick kanaldaki herkesi akick almak için /cs akick #kanal add *!*@* komutu uygulayınız

Kanaldaki herkesi akick e aldıysanız iptali için /cs akick #kanal del *!*@* komutu uygulayınız

Kanalımdaki tüm akick leri silmek istiyorum diyorsanız /cs akick #kanal del 1-999 komutu uygulayınız

b” harfi ile başlayan nickleri akicke almak istiyorum. Komutu nedir? Derseniz /cs akick #kanal add b*!*@* komutu uygulayınız

“t” harfi ile biten nickleri akicke almak istiyorum. Komutu nedir? Derseniz : /cs akick #kanal add *t!*@* uygulayınız

TOPİC

Kanalının Topic’ini nasıl Kilitlerim? Dersenız /cs set #kanal topiclock on komutu uygulayınız
Kanalınızda topic degiştirmek için /cs topic #kanal topiciniz komutu uygulayabilirsiniz

Topici 15 dakika önce atılmış olan kanallara listelemek istiyorum. Komutu nedir? derseniz
/raw list T<15 komutu uygulayınız Topici 20 dakika önce atılmış, içinde 20 kullanıcıdan az kişinin bulunduğu " z " ile biten kanalları listelemek için /raw list T<21,T>19,<20,*#*z komutu yazabilirsiniz Kanal oplarına mesaj yollamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Dıyorsanız /omsg #kanal mesaj ikinci /privmsg @#kanal mesaj komutlarından yararlanabilirsiniz Bir nicke 25 saniyede bir msj atmak istiyorum. Komutu nedir? Derseniz /timer 0 25 /msg nick mesajınız komutu uygulayınız Kanaldaki birineban atmak istiyorum.ban komutu yazdıktan 35 saniye sonra atmalı .Bununasılyapabilirim derseniz süreli ban /timer 1 35 /mode #kanal +b nick!*@* komutu uygulayınız Başka bir kanalda olan örneğin X kanalındakiler benım kanala gelmesin girmesin derseniz /mode #benımkanal +b ~c:#diğer kanal komutu uygulayınız iptali için /mode #benımkanal -b ~c:#diğerkanal yada o kanaldakiler gelsin ama Ahmet gelince konuşamasın /mode #kanal +bb ~c:#*** ~q:ahmet!*@* whois deki kanaları gizleme komutu istersenız /mode Nick +p komutu uygulayınız Cs den chanserv den topic yazmak için /cs set #kanal entrymsg Mesajınız komutu uygulayınız Kanalının Topic kilidini nasıl açarım Dıyorsanız /cs set #kanal topiclock of komutu uygulayınız Yetkılı olduğunuz kanaldan banınızı kaldırmak için : /cs unban #x komutu uygulayınız Kanalda Nick Değişmek yasak Olsun dersenız /mode #Kanal +N komutu uygulayınız /Nick Komutunu Kullanmadan nick değişmek için /quote nick yeninick komutu uygulayınız Memo Silmek için /ms del numara komutu uygulayınız En Fazla 5 Memo Alabiliyim dersenız /ms set limit 5 komutu uygulayınız Nickimin Email Adresini gizlemek için /ns set hide email on/of komutu kullanabilirsiniz Kanalımdaki Renkli msgler Renksiz Olsun. /mode #kanal +S komutu uygulayınız Kanala giriş mesajı eklemek için : /cs set #X entrymsg mesaj komutu kullanabilirsiniz Kanalıma Kayıtsız Nickler Giremesin dıyorsanız /mode #kanal +R komutu uygulayın Kanalımda kımse akick atmasın dersenız /cs levels #kanal dis akick komutu uygulayabilirsiniz Kanalımda kımse . founder harici ban atmasın dersenız /cs levels #kanal dis ban Nickimin Email Adresini Gizlemek İstiyorum? Derseniz /Ns Set Hide Email On/of komutu uygulayabilrsiniz Cs Tarafından Voice Vermek isterseniz /cs voice #Kanal niCK komutu uygulayabilirsiniz Kanalının Şifresini değiştirmek için /cs set #kanal password yenisifre komutu nu kullanabilirsiniz Kanalımda invite komutu kullanılmasın /cs set #kanal mlock +/-V komutu kullanabilirsiniz Kanalımdaki Sadece Founder protect DeProtect Etsin isterseniz /cs levels #kanal dis protect komut uygulayabilirsiniz Aktif etmek veya seviye belirtmek için /cs levels #kanal set protect 1-999 arası girebilirsiniz Kanalınızdaki Successor yedek ( founder ) Silmek isterseniz /cs unset #kanal successor komutu uygulayabilirsiniz Kanalıma Yedek Founder Eklemek istiyorum Dersenız /cs set #kanal successor nick komutu kullanabilirsiniz Kişiyi Cs Tarafından DeHalfOp Etmek? İsterseniz /cs dehalfop #kanal nick komutu uygulayabilirsiniz Kanala gelen herkes halfop olsun dersenız :cs levels #kanal set autohalfop 40 komutu uygulayabilirsiniz Kanalıma Sadece belli sayıda giriş olsun derseniz (örnek ) 5 kişi /mode #Kanal +L 5 Kanalımda founder harici kımse ayar yapmasın dersenız /cs levels #X dis set komutu uygulayınız Kanaldaki Successor'unu Silmek istersenız /cs unset #x successor komutu kullanabilirsiniz Kanal Genelinde kayıtsız nickler konuşmasın dersenız : /mode #Kanal +M komutu uygulayınız Kanalıma iLk giren Op Olsun dıyorsanız /cs set #x leaveops on komutu kullanabilirsiniz Kanalımda clear çekme seviyesi belirlemek istersenız /cs levels #x set clear seviye komutu uygulayabilirsiniz Accesli odluğunuz kanala davet / invite çıkartmak için /cs invite #kanal komutu kullanabilirsiniz Cs kick atmak için /cs kick #kanal nick komutu uygulayınız Nickimin Dilini Türkçeleştirmek istiyorum dersenız /ns set language 11 komutu kullanabilirsiniz Kanalımın Acıklamasını Değişmek istiyorum derseniz /Cs Set #X Desc Acıklama komutundan yararlanabilirsiniz Rakama Göre Nasıl List Çekerim? > derseniz /List -min ? -max ? komutundan yararlanabilirsiniz

Nickim Özel Olsun? Derseniz : /ns set private on komutu kullanabilirsiniz

kanalımda RenkLi yazı YazıLmasın? Dıyorsanız /mode #kanal +C komutu yazınız

CE
Kanalımımın topic i nasıl kitlerim diyorsanız /cs set #kanal topiclock on /of kullanabilirsiniz

Nickimin Bilgisini Silmek İstiyorum? Derseniz : /ns unset info komutu uygulayınız

Nickimin IDENTIFY Seviyesini 20 Saniye.Olsun dersenız /ns set kill quick on komutu uygulayınız

Kanalımda DeOp,DeVoice,DeHalfOp,DeProtect Edilenleri Noticek Olarak Bildirsin? derseniz

/cs set #x opnotice on komutu uygulayınız

Kanalında Kimse Ban Atamasın? Dersenız /cs levels #kanal dis ban komutu uygulayınız

Kişiyi Cs Tarafından DeProtect Etmek? İçin /cs deprotect #kanal nick komutu uygulayınız

Kanalını Gizlemek İstiyorum? Dersenız /Cs Set #kanal PRIVATE On komutu uygulayını

X Nickinin Kanalımdaki Seviyesini Öğrenmek İstiyorum? /cs status #kanal x komutu uygulayınız

Nickime Ait yetkili (Access) li olduğum kanalları nasıl listelerim? Dıyorsanız /Ns listchans komutu uygulayınız

Nickimin AUTH Codesini Girmek İstiyorum? Dersenız Ns AUTH Code komutu uygulayınız

Memo Göndermek? İçin /ms send nick mesaj komutu uygulayınız

XKanalıma 60 Kişi OLunca 61.Kişis#Y aktarılsın yönlen sin Kanalıma girsin dıyorsanız
/Cs Set #ilkkanal mLock +lL 60 #ikincikanal komutu uygulayınız

A ile Başlayan kanalları nasıl Listelerim /list a komutu uygulayınız

Nickime URL Eklemek İstiyorum? Dersenız /ns set url bilgi komutu uygulayınız

A ile Başlayan z ile biten kanalları nasıl Listelerim örnek /list #a*z

bütün Access lerin opların sopların aynı anda silinmesi sil /cs access #kanal del 1-999 komutu uygulayınız

Şuanda online olan bir nick’in bugün mirce girdiği tarih saat ve dakikayı göre nasıl görebilirim derseniz
/raw whois nick komutu kullanabilirsiniz

Kanalda Soplar ve founderin aop(@) şekline gözükmesi için ne Yapmalıyım derseniz
/chanserv levels #kanal dis autop komutu kullanabilirsiniz

Nickime Ait kanalları nasıl listelerim derseniz /Ns listchans komutu uygulayabilirsiniz

Kullancı sayısı 21 96 olan kanalları listemek istiyorum derseniz /list >21 <96 komutu uygulayınız kanalıma her giren op olsun istiyorum? Dıyorsanız Cs Levels #Kanal Set AutoOp 0 komutu kullanabilirsiniz kanalımda unban seviyesini nasıl ayarlayabilirim derseniz /Cs Levels #Kanal Set Unban seviye komutu kullan ın Cs deop edildiğinde edeni görmek için /cs set #Kanal op-notice on komutu uygulayınız Seviyem yetiyosa deop muşsam kanaldan cıkıp girmeden Sop(&)Nasıl Olabilirim? Derseniz /cs protect #kanal nick uygulayınız Kanalımın access listesinde bulunan ve B harfir ile başlayan nickleril istelemek istiyorum derseniz /cs access #kanal list b Kanalınımın EMail Adresini Silmek için : /Cs Unset #X Email komutu uygulayın Kanalımda ßir Sopu Geçici Olarak deprotect Nasıl yapaßilirim? Derseniz : /cs deprotect #kanal nick komutu uyguyaınız Kanalınızda Unban Komutunu Sadece Founder Kullanabilsin derseniz /Cs LEVELS #Kanal Dis Unban komutu uygulayınız kanala gelen herkes otomatik voice alsın. Dıyorsanız /Cs Levels #Kanal Set AutoVoice 0 komutu uygulayınız Otomatik voice ipal etmek için /Cs Levels #Kanal Set AutoVoice 30 komutu kullanabilirsiniz Otomatik voice ipal etmek için /cs levels #kanal set reset komutu uygulayınız kanalımın giriş mesajını nasıl silebilirim? Dersenız /cs unset #kanal entrymsg komutu uygulayınız kanalımda Sadece 999 Seviyeden Kişiler Protect Olsun derseniz /Cs levels #Kanal Set autoprotect 999 komutu uygulayınız kanala memo nasıl gönderirim ? derseniz /ms send #kanal msg komutu uygulayınız XX NİCKLİ Kullanıcı Bana Memo Atamasın? Diyorsanız /Ms ignore Xx komutu uygulayınız Memo Okumak İçin /ms read numara komutu uygulayınız Memo limit artırmak için /ms set limit 50 şeklinde örnek olarak 1 ve 5 arasındakileri memo larımı listelemek istiyorum? Derseniz /ms list 1-5 komutu kullan ı nız Kanalımda 40 hop lar Seviyeden Kişilerde Ban Atabilsin? Dersenız /Cs Levels #kanal Set Ban 40 komutu uygulayınız kanalıma her giren op oluyor eski haline nasıl getirebilirim? Derseniz /Cs Levels #Kanal Set AutoOp 50 Cs deop edildiginde kimin deop ettigini Görmek istiyorum? Derseniz /cs set #Kanal op-notice on komutu uygulayınız Kanalında Sadece 999 Seviyeden olan Kişiler Access Eklesin? Derseniz /Cs LEVELS #X Set Acc-Change 999 komutu Kanalımda kimse olmadıgı zaman Topicin Düsmesini nasıl engelleyebilirim ? derseniz /cs set #kanal KeepTopic on komutu uygulayınız Belirtilen kullanıcı hakkında ident ful nameli leltime gibi süreleri tek satırda NasılGörebilirim derseniz /ctcp nick finger komutu kullanabilirsiniz Kanalımın acces listesine ben(founder)lhariç hiç kimsenin bakmasınI istemiyorum derseniz /cs levels #kanal dis acc-list komutu kullanabilirsiniz iptali için /cs levels #kanal dis acc-list 40-100 Kanalımın URL Adresini Silmek? İstiyorum dıyorsanız /cs Unset #kanal URL komutu kullanabilirsiniz Kanala 2 saniye içerisinde en fazla 3 satır yazı yazılabilir? Komutu için /mode #kanal +f 3:2 komutu kullan ı nız Kanalımın infosunda successor email url entrymG gibi öz.kanal gibi açıklamaları kanal infosundan kaldırmak istiyorum derseniz /cs unset #kanal secenek komutu ıle kaldirabilirsiniz Belirtilen i tarihteki açılan kurulmuş kanalları listelemek için örnek /raw list C /cs clear #kanal ops
[20:43] /cs clear #kanal voices
[20:43] /cs clear #kanal exceptions

İdent ful name akick atmak için /cs akick #kanal add *!Identd@* Sebep komutu uygualyınız

Kanalınızın xop mode sini açmak için /cs set #kanal xop on komutu uygulayınız

belirtilen tarihten evvelki kanalları görmek ……listelemek …./raw list C

Etiketler: , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir