Ölüm Tohumları, sahte salgınlar, biyolojik soykırım, kültürel soykırım