Paz. Tem 14th, 2024

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını “Geleceğe. Birlikte” stratejisi çerçevesinde yürüten ve iş modelinin odağına faaliyet gösterdiği ülkeler ve dünya için uzun vadeli, sürdürülebilir değer yaratmayı yerleştiren Koç Holding, 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, raporda yer alan değerlendirmesinde, “Pandemi süresince çevresel, sosyal ve kurumsal (ESG) alanlardaki riskleri başarıyla yönetebilen şirketlerin daha dayanıklı kalabildiğine tanıklık ettik. İçinde bulunduğumuz dönüşüm çağında sadece yatırımcılar değil, diğer paydaş grupları da şirketlerden daha fazla sorumluluk almasını ve daha şeffaf olmasını talep ediyor. Biz de Koç Topluluğu olarak tüm paydaşlarımızı dikkate alan bir ekonomik model olan paydaş kapitalizminin doğru iş yapma şekli olduğunu düşünüyor; umut ve beklentilere cevap veren, küresel sorunlarla mücadelede sorumluluk alan güvenilir bir paydaş olmak için elimizden gelenin en iyisini yapma konusunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

İklim kriziyle mücadele yolunda ve 2050 yılında karbon nötr olma hedefi kapsamında Karbon Dönüşüm Programı’nı başlattıklarını hatırlatan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise değerlendirmesinde, “Koç Holding olarak iklim değişikliğiyle mücadelede ve bu konuda kendi ekosistemimizi harekete geçirme noktasında liderlik rolü üstlenme sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bu yıl Glasgow’da düzenlenen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’yla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Levent Çakıroğlu, “İklim krizi iş birliği gerektiren en acil gündem maddelerinden biri. Bu küresel zirveden çıkacak sonuçlar her geçen yıl daha da önem kazanıyor” dedi.

Sürdürülebilirlik stratejisi “Geleceğe. Birlikte” ile faaliyet gösterdiği ülkeler ve dünya için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya devam eden Koç Holding, 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Ana kulvarlarını iş, insan, dünya ve toplumun oluşturduğu “Geleceğe. Birlikte” stratejisi, Koç Topluluğu’nun sahip olduğu yetenek, erişim ağı, teknoloji ve inovasyon gücüyle hayata geçiriliyor.

Önceliklendirme analizi gerçekleştiren Koç Holding, 3 ile 5 yıl içerisinde iş başarısına doğrudan etkisi olan ve paydaşları tarafından yüksek öneme sahip olarak gündeme getirilen konuları öncelikli olarak belirledi. Bu doğrultuda, dijital dönüşüm, inovasyon, tedarik zinciri, bayi ağı ve yetenek yönetimi ile ilgili konular iş başarısı açısından Koç Topluluğu’nun stratejik konuları olarak tanımlanırken; düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim risklerinin ilk sırada yer aldığı çevresel konular, STK’lar, müşteriler, tedarikçiler ve yatırımcılar başta olmak üzere paydaşların en öncelikli gördüğü konular arasında yer aldı. Bunun yanı sıra tüm paydaş grupları, insan hakları ve adil çalışma ortamı ile etik ve uyum konularının Koç Holding’in faaliyetlerinin devamlılığı için temel oluşturduğunu belirtti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan değerlendirmesinde Koç Topluluğu’nun paydaşlarını önceliklendirmeye ve “önce insan” yaklaşımı doğrultusunda değer yaratmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Pandemi süresince çevresel, sosyal ve kurumsal (ESG) alanlardaki riskleri başarıyla yönetebilen şirketlerin daha dayanıklı kalabildiğine tanıklık ettik. İçinde bulunduğumuz dönüşüm çağında sadece yatırımcılar değil, diğer paydaş grupları da şirketlerden daha fazla sorumluluk almasını ve daha şeffaf olmasını talep ediyor. Biz de Koç Topluluğu olarak tüm paydaşlarımızı dikkate alan bir ekonomik model olan paydaş kapitalizminin doğru iş yapma şekli olduğunu düşünüyor; umut ve beklentilere cevap veren, küresel sorunlarla mücadelede sorumluluk alan güvenilir bir paydaş olmak için elimizden gelenin en iyisini yapma konusunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz ‘Geleceğe. Birlikte’ ve ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uzun vadeli bağlılığımızın temelinde bu motivasyon yer alıyor.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ise raporda yer alan görüşlerinde şu ifadeleri kullandı: “Koç Holding olarak iklim değişikliğiyle mücadelede ve bu konuda kendi ekosistemimizi harekete geçirme noktasında liderlik rolü üstlenme sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, en yakın ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar ilk iklim-nötr kıta olma hedefini içeren bir ekonomik büyüme modelini hayata geçirdi. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda, yeni iklim gündemi kapsamında hazırlıklı ve dirençli olmak için çalışmalarımızı hızlandırarak 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimizi somutlaştırmak için Karbon Dönüşüm Programımızı başlattık. Düşük karbon ekonomisine geçiş konusunu kültürel dönüşüm programımızın çok önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu süreçte şirketlerimizin sahip oldukları bilgi birikimini ve en iyi uygulamaları paylaşarak birbirlerine destek olmalarını ve karbon dönüşümümüze katkı sağlayacak iş ortaklıklarını hayata geçirmelerini sağlayacak; işimizi tüm paydaşlarımız için değer yaratacak şekilde büyütmek için her fırsatı değerlendireceğiz.”

Koç Topluluğu 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nda öne çıkan noktalar şöyle:

 • Koç Holding, düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunun önemli adımlarından biri olarak, sıfır karbona ulaşmayı hedefleyen dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren “İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü”ne (TCFD) destek veren şirketler arasına katıldı.
 • Koç Holding, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturulan “Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri”ni kurumsal raporlamalarında kullanacağını taahhüt eden Türkiye’deki ilk şirket oldu.
 • 2020 yılında ilk defa Koç Topluluğu ölçeğinde 2019 yılı sera gazı emisyonu doğrulatma çalışmaları yürütüldü ve ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Raporlanması Standardı çerçevesinde üçüncü taraf bağımsız bir kuruluşa doğrulatıldı.
 • Enerji verimliliği projeleri ile yaklaşık 54 bin ton CO2e emisyonu azaltımı sağlandı, enerji yoğunluğu bir önceki yıla göre 14 azalma ile 340,82 GJ/milyon TL gerçekleşti. Toplam su tüketiminde önceki yıla göre yaklaşık 17 azaltım sağlandı.
 • Topluluk genelinde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) pozisyonlarındaki kadın çalışan oranı 2020 yılı itibarıyla 21 seviyesinde gerçekleşirken, Topluluk genelinde engelli çalışan sayısı ise 1.764 oldu.
 • Tüm Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, Topluluk adına hareket edenler ve iş ortaklarına yol göstermeyi ve rehberlik etmeyi amaçlayan Koç Topluluğu Etik İlkeleri 2020 yılında güncellendi. Koç Topluluğu, 2020 yılında iş etiği ile uyumlu olarak İnsan Hakları Politikası hazırladı ve söz konusu politika yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe kondu.
 • Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun Paris Zirvesi’nde önümüzdeki beş yıllık yol haritasını ve 3 ana taahhüdünü açıkladı. Buna göre:
  1. Koç Topluluğu genelinde Koç İnovasyon Programı çatısı altında yürütülen inovasyon çalışmaları toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bakış açısıyla yürütülecek ve bu alanda küresel ölçekte faydalanılacak bir rehber hazırlanacak.
  2. Koç Topluluğu şirketlerinin, teknoloji ve inovasyon alanında kadınlar ve kız çocuklarına yönelik yürüttükleri projeleri ve geleceğe dönük planlarını Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun küresel ağına taşımaları ve çözüme yönelik taahhüt vermeleri teşvik edilecek.
  3. Teknoloji ve inovasyondaki cinsiyet uçurumunu kapatmak amacıyla kadınlar tarafından yönetilen girişimlerle iş birlikleri kurulması desteklenecek.
 • Koç Holding dijital dönüşüm gündemini ve bu süreçte edindiği deneyimleri yaygınlaştırmaya devam etti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birlikleri ile hayata geçirdiği BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı ile Koç Topluluğu dijital dönüşüm liderlerinin gönüllü katkılarıyla, sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorunlara dijital teknolojiler aracılığıyla çözümler üretmesi konusunda destek oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

By Usta

<<- Kızlar Baklavalı erkekleri sever diye duyduktan sonra elinde baklava tepsisiyle gezen