Merkez Bankası’ndan yazılı açıklama

Merkez Bankası’ndan yazılı açıklama

Merkez Bankası yazılı açıklamada, ek parasal sıkılaştırmanın desteklenmesi amacıyla bugünden itibaren gereken günlerde döviz satım ihaleleri açabileceğini belirterek, “Gün içi ihalelerde satımı yapılacak tutar her bir ihalede 50 milyon ABD doları olacak, tekliflerin ihale miktarına kadar olan kısmının tamamı karşılanacaktır” ifadesini kullandı.


Merkez Bankası 6 Ocak’tan itibaren gerek gördüğü günlerde gün içinde döviz satım ihaleleri açabilecek. Gün içi ihalelerde satımı yapılacak tutar her bir ihalede 50 milyon dolar olacak, gelen tekliflerin ihale miktarına kadar olan kısmının tamamı karşılanacak.

Merkez Bankası gün içi döviz satım ihalelerine ilişkin açıklama yaptı. 5 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Merkez Bankası gerek gördüğü günlerde döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlamaya başladığını vurgulayarak, 27 Aralık 2011 tarihinden itibaren bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar olan dönemde açılacak günlük döviz ihalelerinde satılabilecek en yüksek tutarın 1 milyar 350 milyon dolar, takip eden iki günde satılabilecek en yüksek tutarın ise 1 milyar 700 milyon dolar olarak ilan edilmesine, istisnai durumlar haricinde alınan tekliflerin sadece 50 milyon dolara kadar olan kısmının karşılanmasına karar verildi.

2 Ocak 2012 tarihinde açıklanan "İstisnai Durumlarda Uygulanacak Para Politikasına İlişkin Basın Duyurusu"nda Merkez Bankası’nın 29 Aralık 2011 tarihinden itibaren ek parasal sıkılaştırmaya gittiği, ek parasal sıkılaştırmanın asıl olarak açık piyasa işlemleri yoluyla sağlanacağı, gerekmesi halinde bu işlemleri destekleyici yönde, döviz satışlarının ve doğrudan müdahalelerin kullanılmasının da söz konusu olabileceği, burada amaçlananın döviz kurundaki iktisadi temellerden kopuk hareketlerin enflasyon beklentilerini bozmasına izin vermemek olduğu belirtildiği hatırlatıldı.

-GÜN İÇİ DÖVİZ SATIM İHALELERİNDE SATIMI YAPILACAK TUTAR HER BİR İHALEDE 50 MİLYON DOLAR OLACAK- Ek parasal sıkılaştırmanın desteklenmesi amacıyla Merkez Bankası 6 Ocak 2012 tarihinden itibaren gerek gördüğü günlerde gün içinde döviz satım ihaleleri açabilecek. Gün içi ihalelerde satımı yapılacak tutar her bir ihalede 50 milyon dolar olacak, gelen tekliflerin ihale miktarına kadar olan kısmının tamamı karşılanacak. Gün içi döviz satım ihalelerine ilişkin esaslar şöyle: -Gün içi ihaleye, Döviz ve Efektif Piyasalarında İşlem yapmaya yetkili bankalar katılabilecek.

-İhale numarası ve ihaleye ait diğer ayrıntılar Reuters sisteminin "CBTQ" sayfasında ilan edilecek. Bankalar ihale tekliflerini döviz satım ihalesi ilanını takip eden 15 dakikalık süre içinde verebilecek.

-Teklifler Elektronik Fon Transferi (EFT) sistemi aracılığı ile gönderilecek.

-İhale çoklu fiyat ihalesi yöntemi ile yapılacak.

-İhale sonuçları Reuters sisteminin "CBTQ" sayfasında teklif verme süresinin bitimini takip eden 15 dakika içinde ilan edilecek.

-İhalede teklif miktarı en az 1 milyon dolar ve katları üzerinden verilecek.

-Her bir bankanın ihalede verebileceği en yüksek teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20’si ile sınırlı olacak.

-Bankalar verdikleri teklif tutarlarını ve fiyatlarını ihale süresince değiştiremeyecek.

-Satımı yapılacak tutar her bir ihalede 50 milyon dolar olacak, gelen tekliflerin ihale miktarına kadar olan kısmının tamamı karşılanacak.

-İhalenin kesildiği fiyatta birden fazla teklif olması halinde dağıtım oransal olarak yapılacak.

-İhale yükümlülüğünü yerine getirmeyen bankalara Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı çerçevesinde müeyyide uygulanacak.

(ANKA)