Genel

Yerli kömürden ekonomiye 7 milyar lira

2020’de üretilen 88 milyon 956 bin 400 ton yerli kömür ekonomiye 7 milyar lira katkı sağlarken, kömür ithalatının da önüne geçiliyor. Yerli kömür madenleri sayesinde 38 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanırken; lojistik, makine ve ulaştırma gibi yan sektörlere de can suyu veren yerli kömür üretimiyle dolaylı sağlanan istihdam 120 bin kişiyi buluyor. Son beş yılda 456,5 milyon ton yerli kömür ekonomiye kazandırıldı. Türkiye’de en fazla üretim ise Manisa’da yapılıyor.

Taş kömürü, linyit, asfaltit, bitümlü şist sahalarından oluşan yerli kömüre yönelik 473 işletme ve 171 arama olmak üzere, toplam 644 ruhsat bulunuyor. Bu ruhsatlardan 389 adedine işletme izni düzenlenirken, 389 ruhsattan 346’sı özel sektör, 43’ü ise kamunun elinde bulunuyor. 2020’deki yaklaşık 89 milyon tonluk üretimin 50,5 milyon tonunu kamu, 38,4 milyon tonunu özel sektör gerçekleştirdi. 2020’de bölgelere 247,8 milyon lira kömür destek ödemesi gerçekleştirilerek, bölgesel kalkınmaya da destek olundu.

Cevdet Fırat Aydoğmuş