Pts. Eki 2nd, 2023

İOKBS 2023 SORU VE CEVAP ANAHTARI! | Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlediği bursluluk sınavı sona erdi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavda, 2023 yılında toplam burs verilecek öğrenci sayısı 100 bin olurken Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ikamet eden öğrencilere 30 bin kişilik kontenjan ayrıldığı bildirildi. MEB Bursluluk Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarını açıkladı İşte detaylar…

2023 İOKBS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

MEB BURSLULUK SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

5. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

6. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

7. SINIF A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF VE HAZIRLIK SINIFI A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIFLAR A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMA AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS PUANI NASIL DEĞERLENDİRiLİR?

MEB adayların puan hesaplamasını şu şekilde gerçekleştirmektedir:

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2023 16

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

By Usta

<<- Kızlar Baklavalı erkekleri sever diye duyduktan sonra elinde baklava tepsisiyle gezen