Pts. Eyl 25th, 2023

Türkiye’de son devirlerde gündemde olan sıhhatte dönüşüm programı ile sıhhat kesiminde birçok alanda gelişim yaşandı. Bu dönüşüm projesi kapsamında dünyada her geçen gün popülerliğini arttıran sıhhat turizmi içinde güncellemeler yapıldı.

TC. Sıhhat Bakanlığı’nın ilgili yerlere 28.12.2021 tarihinde gönderdiği genelgeye nazaran sıhhat turizmi yetki dokümanı olmayan kurumların sıhhat turizmi faaliyetleri yapmaması ismine kontrollerin sıkılaştırılmasına karar verildi.

Sağlık Turizmi Yetki Dokümanı Neden Önemli

TC. Sıhhat Bakanlı tarafından gerekli kontroller sonucu verilen yetki evrakı sıhhat turizminin nitelikli bir hal alması için büyük bir kıymet taşıyor. Sıhhat turizmi yapmak için gerekli niteliklere sahip olmayan hekim ve sıhhat kuruluşlarının bu alanda faaliyet göstermesi Türk sıhhat turizmine epeyce ziyan verebiliyor.

Buna ek olarak yasa dışı gerçekleştirilen sıhhat turizmi faaliyetleri bu kesimin kayıt altına alınmasına da pürüz olarak gerekli güzelleştirme çalışmalarının yapılmasına da pürüz oluyor. TC. Sıhhat Bakanlığı onaylı sıhhat turizmi dokümanının yaygınlaştırılması ile Türk sıhhat turizminde nitelikli ve verimli hizmet anlayışı da yaygınlaşacaktır.

Yasal Yükümlülükler Kelam Konusu

Sağlık turizmi faaliyetlerinin yetki dokümanına olağan olması Sıhhat turizminde faaliyet yürütecek sıhhat kuruluşları ve aracı kuruluşların yetkilendirilmesi, bu faaliyetlerin denetlenmesine ait adap ve asıllar 13.07.2021 tarihli ve 30123 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Uluslararası sıhhat turizmi ve turistin sıhhati Hakkında Yönetmelik Hükümleri’’ ile belirlenmiştir. Bu kararın 5(1). Unsurunda;

‘’Uluslararası sıhhat turizmi kapsamında faaliyetlerinde bulunabilmek için; sıhhat tesisi ve aracı kuruluşun milletlerarası sıhhat turizmi yetki evrakı alması zaruridir. Yetki evrakı olmayanların faaliyetleri bakanlıkça durdurulur.’’ Sözü yer almaktadır.

Ayrıca bu karara ek olarak 3359 sayılı Sıhhat Hizmetleri Temel Kanunun Ek 11. unsurunda yer alan;

’’ …Ruhsatsız olarak sıhhat hizmeti sunan ve yetkisiz şahıslarca sıhhat hizmeti verdirenler bir yıldan üç yıla kadar mahpus ve yirmi bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılır.’’

‘’ Özel müsaadeye natürel hizmet ünitelerini Sıhhat Bakanlığından müsaade almaksızın açan ve buralarda verilecek hizmetleri sunan sıhhat kurum ve kuruluşları bir evvelki aya ilişkin brüt hizmet gelirinin yarısına kadar idari para cezası ile cezalandırılır.’’ Tabirleri ile hizmet evrakı olmaksızın faaliyet göstermenin yasal yükümlülükleri net olarak belirlenmiştir.

Denetimler Sıklaştırıldı

Sağlık Bakanlığı’nın vilayet Sıhhat Müdürlükleri’ne gönderdiği yazıda sıhhat turizmi faaliyetlerinin denetlenme sürecinin sıkılaştırılmasına karar verildi. Artık sıhhat hizmeti gösteren kurum ve aracı kuruluşlar yasa dışı faaliyet göstermeleri durumunda önemli cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Türk sıhhat turizmini dünya genelinde markalaştırmak ve hizmet kalitesini dünya standartlarına çekmek istiyorsak ülkece elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Tüm süreçlerin yasal çerçeveler içerisinde gerçekleştirilmesi, kalite standartlarının minimum seviyede belirlenmesi hem bizim hem de sıhhat turistinin geleceği için epey yararlı bir adım olacaktır.

İlerleyen devirlerde sıhhat turizmi yetki dokümanı almak çok daha sıkı kontrollere olağan olacaktır. Türk sıhhat sisteminin içerisinde bulunduğu dönüşüm programı ile sıhhat hizmetlerinin nitelik ortalaması her geçen gün artış gösterecektir. Memleketler arası sıhhat turizmi faaliyetleri gerçekleştiren yasal çerçeve içerisinde hareket etmesi tüm sıhhat turizmi paydaşları için yerinde bir davranış olacaktır.

İGEME Genel Müdürü Murat IŞIK mevzu ile ilgili yaptığı açıklamada ; ”Sağlık turizmi yetki dokümanının ehemmiyetini yıllardır vurguluyoruz. 13 Temmuz genelgesi ile başlayan süreçte kontrolsüzlük yalnızca son 6 ayda 5 ex hadisesi ile sonuçlandı.

Birçok kişinin işin ciddiyetini anlamaması ve sıhhat hizmetlerinde teşebbüsçü refleksi ile sorumsuz ve hukuksuz hareket etmenin cezasını sıhhat turizminde tüm ülke ve Türkiye markası olarak çekmeden tedbir alındı. Bu kararın süratle uygulanması çok kıymetlidir. Bu cezalar kesilip takibi yapılıp denetim sıklaştırılmalıdır. Bu halde sıhhat turizmin de markamızı inşa edebiliriz.‘‘ dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

By Usta

<<- Kızlar Baklavalı erkekleri sever diye duyduktan sonra elinde baklava tepsisiyle gezen