Müsiad Şube Başkanı İnci: Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine Kararlılıkla Devam Edilmeli

Usta 30 Haziran 2010 0

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Halit İnci, milli birlik ve kardeşlik projesinin kararlılıkla devem etmesi gerektiğini söyledi.

Halit İnci, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında herkesin yaşanan süreçten dersler çıkarmak durumunda olduğunu belirterek “Neyin, niçin yapıldığını iyice anlamalı ve bunlara karşı birlik ve beraberliğimizin, barış ve huzurumuzun muhafazasına yönelik çalışmaları destekleyerek her türlü katkıyı sağlamalıyız. Bu nedenle aceleci ve hissi kararlar almak yerine, soğukkanlı davranıp, aklıselim ile uzun vadeli çözümler getirecek kararların alınması önem arz etmektedir.” dedi.

Türkiye’nin öncelikli meselelerinin Avrupa Birliği (AB), demokratikleşme ve hak ve özgürlüklerin temin ve tesisi olduğunu vurgulayan İnci, terör ve şiddete başvurarak demokratik hak arayışından bahsedilemeyeceğini vurguladı.

İnci şöyle devam etti: “Bu nedenle, son günlerde artan terör ve şiddet olayları, demokratik açılım süreciyle doğrudan ilişkilendirilmemeli, bilakis, yaşanan tüm sorunlara ve sıkıntılara rağmen, milli birlik ve kardeşlik projesine devam edilmeli, bu süreçteki kararlı duruş korunmalıdır. Terör sorunu, ülkemizde yeni bir sorun değil, aksine uzun yıllara süren bir problemdir. Bugün yaşanan sıkıntıları iktidar sorunu olarak görmemek gerekir. Bu, iç politikaya malzemeye edilemeyecek ölçüde ve ülkenin tamamını ilgilendiren, oldukça ciddi bir sorundur. Çözümü için de tek vücut halinde, iktidar, muhalefet ve sivil toplum ile birlikte ortak akıl üretilebilmeli, taraflar sorunu birilerine veya birbirlerine yıkarak çözümsüz hale getirmemelidir.”

Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, demokratikleşme sürecinin önündeki engellerin kaldırılması ve bu konuların çözümüne ilişkin yapılan Anayasanın bazı maddelerinin değişikliğine ilişkin çalışmanın sonuçlandırılması son derece önemli olduğunu ifade eden İnci “Anayasa değişikliği ile ilgili referandum süreci, herhangi bir kesintiye uğratılmaksızın tamamlanmalıdır. Daha önce yaşanan tecrübelere istinaden, bugüne kadar herhangi bir çözüm üretmemiş, sadece belirli bir kesime imtiyaz tanınmasına sebep olan ve bugün tekrar bazı kesimler tarafından dile getirilen OHAL ile ilgili öneriler, kesinlikle sorunun çözümüne katkı sağlamayacaktır. Bilakis, çözümler, ancak, kişisel hak ve özgürlüklerin genişletilerek, demokrasinin tam olarak uygulanması ile mümkündür. Öte yandan bu önerilerin halkın temsilcisi olduğunu iddia eden sivil kuruluşlar tarafından dile getirilmesi ise manidardır.” şeklinde konuştu.

Bölgenin istikrara kavuşması yönünde, ekonomik açıdan imkânların artırılmasına yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar oldukça önemli olduğunu vurgulayan İnci, “Bölgenin kalkınmasına ilişkin verilen teşviklerin sonuç getirmesinin, terör olaylarıyla direk ilgili olduğunun bilinmesi gerekir. Bu nedenle, bu konu bölge halkına net bir şekilde açıklanmalı ve terörün sonlandırılması konusunda halkın desteği alınmalıdır. Terör olayları neticesinde, bölgede oluşabilecek güvensizlik ortamı, yurt içi ve yurt dışı yatırımları olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple eğer bölgeye yatırım gelmesi ve bölgenin kalkınması arzu ediliyorsa, bölgeye gelecek yatırımların önündeki en büyük engelin ‘terör’ olduğu halka iyice izah edilmelidir.” açıklamasında bulundu.

Leave A Response »