D – İnternet Sözlüğü

Usta 06 Eylül 2009 0

 

Darpa

Darpa ( Defence Advanced Research Projects Agency ), Askeriye tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmekle sorumlu A.B.D Savunma Bakanlığı Ajansı’dır. DARPA, bugünkü internet’ in geliştirilmesinden sorumluydu ve Berkeley, UNIX, TCP/IP de içeren bir çok geliştirme projesini finanse etti.

Database

Veri tabanı anlamına gelmektedir. Bilginin çok sayıda kullanıcının yararlanacağı şekilde saklanmasıdır. Daha çok arama mekanizmalarında kullanılır.

Dedicated Line

“Adlanmış Hat”, bir iletişim şirketinden kiralanan özel hat anlamına gelmektedir.

Dlr

Dlr (Deep Link Ratio), bir web sitesindeki dahili sayfayı gösteren bağlantıdır. “Deep Link Ratio”, diğer web sitelerinin en çok hedeflenen ilgili sayfalarından sizin en çok hedeflenen ilgili sayfanıza olan bağlantıları içeren dahili sayfaların sayısını ifade etmektedir.

Dns

Dns (Domain Name Server), IP ( Internet Protocol ) adreslerini, ad ve adrese çeviren server’dır. IP adresi rakamlardan oluşur, ancak hatırlanması için ve yazılımda çıkabilecek problemlerden dolayı bir ad ile eşleştirilir.

Domain

İnternet’te adresleri organize etme metodolojisidir. Domainler geniş bir grubu kaplarken; .com ticari kuruluşları, .edu eğitim kurumlarını, .gov hükümet kuruluşlarını, .net internet bağlı ağları temsil eder. Subdomainler ise daha dar alanları ifade etmek için kullanılırlar; iltek.com.tr, metu.edu.tr gibi…

Ddn Dot Address

Ddn (Dotted Decimal Notation), “Noktalı adres, nokta sayısal gösterim” anlamlarına gelmektedir. A.B.C.D gibi gösterilen IP adreslerini nitelemek için kullanılır. Her bir harf toplam byte’lik IP adresinin onluk düzende gösterilen bir byte’lik kısmini oluşturur.

Drag And Drop

“Sürükle ve bırak anlamına gelmektedir”. Bir ekran nesnesini ( ikon ) seçip işaretleyerek, bir başka ekran nesnesinin içinde koymak anlamında kullanılan bir GNU deyimidir.

Dtp

Dtp (Document Type Definition), “Doküman Tipi Tanımı” anlamına gelmektedir. Doküman içinde kullanılabilecek yapısal elementleri, takıları ve formları kapsayan biçimsel bir SGML tarifnamesidir.

Decompression

Depolama ve iletişim araçlarının taşıyabileceğinden daha fazla bilgiyi saklamamızı ya da iletmemizi sağlayan sıkıştırılmış dosyaları  açma yöntemleridir.

Leave A Response »