Fransa’nın foyası meydana çıktı

Fransa’nın foyası meydana çıktı

TBMM’nin çalışması Fransa’nın ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. Küstah yasanın son anda değiştirildiği anlaşıldı.


Sözde soykırımı inkârı suç sayan tasarıyı Meclis’ten geçiren Fransa’nın teklifi değiştirdiği ortaya çıktı. Uluslararası mahkemelerin kararlarını kapsayan taslak Cezayir’de yaşanan soykırım nedeniyle daraltılmış.

TBMM’nin, “Irkçılığa karşı mücadele ve kanunla tanınan soykırımların varlığının inkârına ilişkin yasa teklifinin” kabulü sürecine ilişkin araştırmasında, Fransa’nın, Cezayir olayları ile ilgili kaygısının, tartışmalı düzenlemede değişiklik yaptığını ortaya çıkardı.

Milletvekillerini süreçle ilgili bilgilendirmek için Meclis Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, “yasa teklifinin ilk halinde, uluslararası mahkeme kararıyla tespit edilmiş soykırımsuçlarına atıf yapıldığı” belirtilirken, şu noktaya dikkat çekildi: “Komisyon görüşmeleri sırasında, Fransa’nın ileride karşılaşabileceği soykırım iddialarının önüne geçmek maksadıyla bu atıflar kaldırılarak yalnızca Fransız yasalarında kabul edilen soykırım suçları için ceza öngörülmüştür.”

Araştırmada, “Kendi tarihine gelince Pandora’nın kutusunu açmaktan korkan Fransa’nın başka ülkeler için yasa kapsamında olup olmadığı bile tartışmalı bir alanda düzenleme yaparak Pandora’nın kutusunu açması bizzat Fransız milletvekillerinin söylediği gibi çelişkili bir karardır” denildi. Araştırmada, son yıllarda, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Türkiye’nin AB ile bütünleşmesinde tam üyeliğe alternatif yaklaşımlar benimseyerek “imtiyazlı ortaklığa” vurgu yaptıkları belirtilirken, “Türkiye’nin stratejik önemini vurgulamakla birlikte, AB kimliğine ait olmadığını ileri sürmektedirler” ifadesi kullanıldı.

Bu arada, Fransız Senatosu’nda kabul edilen inkar yasasının Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi için toplanan imzalar, yeterli sayı 60’a çok yaklaştı. Tasarının salı günü Anayasa Mahkemesi’ne gönderilebileceği iddia edildi.